Prisjustering 2018-02-01

PRISAVISERING

Vi vill härmed avisera en prisjustering på nedanstående produkter fr o m den 1 fabruari 2018.
Med anledning av ökade råmaterialpriser samt fraktkostnader ser vi oss nödsakade att höja priset på dessa produkter enligt följande:

  • Murma Väggbalksystem +3%
  • Murma GF Kombiplåt +5%
  • Brictec Murverksarmering Bi37R +1%
  • Brictec Murverksarmering Bi40Z +8%
  • Brictec Murverksarmering Bi40 +10%
  • Murma Fogspruta +18%

 

Våra prislistor finns vid Prislistor i rubriken ovan.

 

Med vänlig hälsning
Murma Byggmaterial AB

Ulf Svensson

 Murma Byggmaterial AB

Elementvägen 4 • 437 36 Lindome • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis