Nytt uppdaterat beräkningsprogram

Murma Byggmaterial AB har tagit fram en ny uppdaterad version av sitt beräkningsprogram ”mur.kalkyl”, beräkning av armering till murverkskonstruktioner för att minska risken för sprickor p g a rörelser.

Jämfört med den tidigare versionen är beräkningsprogrammet uppdaterat i enlighet med Eurokod 6, Svensk standard SS-EN 1996-1-1 och 1996-2:2006, Boverkets författningssamling EKS 10, Avd H samt SS-EN-845-3.

  • Programmet beräknar rekommenderad rörelsearmering i fält mellan vertikala rörelsefogar för olika typer av murade väggar.
  • Val av väggtyp och murverksmaterial göres i indata.
  • Armeringsmängd anges i löpmeter/m2, mm2/meter och avstånd mellan armerade liggfogar.
  • Miljöklass enligt gällande norm anges och styr rätt val av armeringstyp.
  • Användaren får även möjlighet att spara beräknad utdata som en pdf om man så önskar.
  • Avsnittet "Allmänt om rörelsearmering" beskriver både i text och bild, armeringens placering samt en del annan nyttig information.

* Mur.kalkyl hittar du under -Murverkshjälp högst upp på sidan, alternativ klickar du på logotypen för murkalkyl.

 Murma Byggmaterial AB

Elementvägen 4 • 437 36 Lindome • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis