Ny uppdaterad broschyr GF kombiplåt

Vi har uppdaterat broschyren med bl a nya hörn avpassade för bredd 300 resp.500 mm.
Dessutom har vi lagt in mer detaljerad monteringsanvisning.

Läs mer om detta på produktsidan och i broschyren.
https://www.murma.se/produkter/gf_kombiplat.html

 Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis