Prisavisering Murma Väggbalk, GF-Kombiplåt 2021-06-01

PRISAVISERING

Vi vill härmed avisera en prisjustering på nedanstående produkter fr o m den 1 juni 2021.
Med anledning av ökade råmaterialpriser ser vi oss nödsakade att höja priset på dessa enligt följande:

  • Murma Väggbalksystem +8%
  • GF-Kombiplåt +3%

    Prislista kommer inom kort att finnas tillgänglig under rubriken Prislistor.

    Hör av dig till oss om du saknar inloggning till prissidan.


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis