Prisavisering 2021-09-01

PRISAVISERING

Dessvärre fortsätter priserna på råmaterial att stiga kraftigt.

Då vi fått prisavisering från våra tillverkare p g a skenande priser måste vi dessvärre höja våra priser på nedanstående produkter.

Vi vill härmed avisera en prisjustering på nedanstående produkter fr o m den 1 september 2021.

 • Murma Väggbalksystem +10%
 • GF-Kombiplåt +10%
 • Murkramlor +10%
 • Rostfri skruv +12%
 • Bistål, Bi30R Dista, Bi37R, Bi40Fz, Bi40ob, Bi56ob. +10%
 • Brictec armering Bi40Z, Bi40ob samt Murfor Compact I-50 & I-100 fz +15%.

  Vi beklagar detta men det är tyvärr inget vi kan styra över.
  Prislistor kommer inom kort att finnas tillgänglig under rubriken Prislistor.

  Hör av dig till oss om du saknar inloggning till prissidan.


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis