Prisavisering 2022-02-01

PRISAVISERING

Dessvärre har priserna på råmaterial till nedanstående produkter fortsatt att öka och detta innebär att vi tyvärr måste justera våra priser på dessa produkter.

Vi vill härmed avisera en prisjustering på nedanstående produkter fr o m den 1 februari 2022.

  • Murma Väggbalksystem +10%
  • GF-Kombiplåt +10%

    Vi beklagar detta men det är tyvärr inget vi kan styra över.
    Prislistor kommer inom kort att finnas tillgänglig under rubriken Prislistor.

    Hör av dig till oss om du saknar inloggning till prissidan.


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis