Prisavisering 2022-06-01

PRISAVISERING

 

Dessvärre har priserna på stål ökat ytterligare senaste tiden och detta innebär att vi tyvärr måste justera våra priser på dessa produkter.

 

  • Brictec Armering Bi37R +11%
  • Brictec Armering Bi40Z, Bi40ob. +19%

    Vi beklagar detta men det är tyvärr inget vi kan styra över.
    Ny prislista kommer inom kort att finnas tillgänglig under rubriken Prislistor.

    Prishöjningen träder ikraft fr o m den 1 juni 2022.

    Hör av dig till oss om du saknar inloggning till prissidan.

 Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis