Skalcem 1000

 

Skalcem 1000

Är en cementbaserad infärgad puts, som kan användas till slamning eller kvastning. Skalcem 1000 kan påföras alla mineraliska underlag t.ex. puts, tegel, lättklinkerblock, betong, lättbetong och kalksandsten. Skalcem 1000 kan användas både inomhus och utomhus. Skalcem 1000 har en kalkmatt och mycket slitstark yta, som är väderbeständig och mycket tålig, även i aggressiv miljö. Produkten fordrar ingen renovering på många år. Skalcem 1000 är mycket diffusionsöppen. Skalcem 1000 tål högtryckstvättning med vatten. Om man önskar en annan kulör än vit eller grå kan denna utföras med Skalcem 100 eller Skalflex Silikatfärg.

 

Grundning

Skalflex Binder är en akrylbaserad primer, som ger Skalcem 1000, när så erfordras, ökad vidhäftning. Grundningen möjliggör att bruket kan härda bra även om möjlighet till förvattning saknas. På murverk med olika sugförmåga, t.ex. på grund av reparationer, användes Skalflex Binder som grundning förtunnad med vatten i förhållande 1:3. Efterföljande behandling med Skalcem 1000 skall påbörjas innan grundningen torkat. För att öka vidhäftningen på mycket släta ytor t.ex betongelement, eller svagt sugande ytor som lättklinker ersätts 1,5 liter av blandningsvattnet till 25 kg med 1,5 liter Skalflex Binder.

Skalcem 1000 levereras i vit eller grå och Vattentät i grå kulör och kan övermålas med kulör efter önskemål.

Sortiment

Beteckning artikelnr Kulör Förpackning Vikt
Skalcem 1000 550-1 vit Säck 25 kg
Skalcem 1000 553 Grå Säck 25 kg

Tekniska Data

Materialåtgång
1 -3 kg pr m2
Glans
ca. 2-helmatt
Blandning
5-7 liter vatten till 25 kg
Torktid
yttorr efter 24 timmar vid +15°C
Härdtid
28 dygn
Arbetstemperatur
min +5°C - max +25°C
Säkerhetsregler
00-4
Diffusionsmotstånd
Z-H2O-värde: <1,5

Arbetsutförande

Underlaget skall vara fast och fritt från damm och lösa partiklar. Underlaget rengöres från fett, smuts och alger med Skalflex Rengöring. Starkt eller ojämnt sugande underlag grundas med Skalflex Binder blandat med vatten i förhållandet 1:3. Före behandling förvattnas ytan. Kan förvattning inte ske tillsättes Skalflex Binder i blandningsförhållande enligt ovan. Påföring av Skalcem 1000 kan ske med murarkvast, spackel, stålskånska eller rulle beroende på önskad struktur. Prova på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Skalcem 1000 kan även påföras med lämplig sprututrustning.

Om ytan smiter av sig vid beröring efter 1 - 2 dygn, på grund av bristande förvattning, kan härdningen igångsättas om man fuktar ytan genom att duscha den med vatten. Skalcem 1000 får inte användas om dygnstemperaturen understiger +5°C. Om det föreligger risk för regn inom 2-3 dygn efter behandlingen måste ytan skyddas. Behandling får inte heller ske på en genomblöt yta. Undvik att arbeta i direkt solljus.

Skalcem 1000 skall lagras torrt.

Det färdigblandade putsbruket skall användas inom 1 - 2 timmar.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis