Grundning Rengöring och Impregnering

Grundning Rengöring och Impregnering

Primer & grundning m m

Produkter för rengöring, primer och ökad vidhäftning samt impregnering av mineraliska ytor.

Primer & grundning m m

Produkter för rengöring, primer och ökad vidhäftning samt impregnering av mineraliska ytor.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis