Multitäck murfärg

Multitäck Murfärg

Är en nyutvecklad fasadfärg med mycket allsidiga egenskaper.

Multitäck Murfärg är en elastisk och mycket diffusionsöppen färg som innebär att murverket kan andas. Multitäck Murfärg skyddar fasaden och ger en mjuk, elegant och kalkmatt finish.

Multitäck Murfärg är mycket vatten- och smutsavvisande och lätt att rengöra. En kombination av silikat och akryl gör att färgen har mycket goda vidhäftningsegenskaper och lång livslängd. Multitäck Murfärg är lätt att arbeta med och har goda täckegenskaper. Den kan användas både på obehandlade och tidigare målade ytor. Underlaget skall vara rent, fast och hållfast. Multitäck Murfärg finns i 4 tidlösa kulörer.

Sortiment
BeteckningartikelnrKulörFörpackningVolym
Multitäck murfärg 360 Slottsvit Spann 10 liter
Multitäck murfärg 361 Palatsgrå Spann 10 liter
Multitäck murfärg 362 Patricierbeige Spann 10 liter
Multitäck murfärg 363 Herrgårdssand Spann 10 liter

 

Tekniska Data

Förpackning
10 liters burk
Materialåtgång
1 liter räcker till 6 - 8 m2
Glans
helmatt
Förtunning
vatten
Dammtorr
6-8 timmar vid +20°C, max 60% RF kan åter behandlas efter ca 12 timmar
Arbetstemperatur
min +8°C, max 85%RF
Rengöring
vatten
Diffusionsmotstånd
Z(H2O)-värde < 1
Påföres med
rulle, kalkkvast, pensel eller spruta
Lagring
frostfritt i tillsluten förpackning

OBS! Nyuppförda tegelfasader bör inte behandlas förrän efter 2 år såvida man inte med säkerhet vet att saltutfällningar ej kommer att uppstå

Arbetsutförande

Rengöring/Grundning

Underlaget skall vara fast, torrt och hållfast. Alger borttages med Skalflex Rengöring. Betongslam, formolja, fett och underlag med kraftig kritning rengöres med Skalflex Grundrengöring och vatten. Skalflex Multigrunder är en vattenbaserad alkalifast vidhäftare för grundning av starkt sugande och lätt kritande underlag. Vidhäftaren har en god inträngningsförmåga och kan användas både utomhus och inomhus. Skalflex Multigrunder medför en god vidhäftning för efterkommande målningsbehandling. Vidhäftaren är lämplig till putsade ytor, betong, lättbetong, tegel och andra mineraliska ytor. Skalflex Multigrunder påföres till dess att ytan är mättad men utan att den bildar en film.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis