Flytspackel

Skalflex Flytspackel

Självutjämnande flytspackel för avjämning av invändiga golv.

  • Snabbhärdande, självutjämannde
  • Till invändig användning
  • Utlägges i en arbetsgång
  • Fäster på alla fasta, rengjorda mineraliska underlag
  • Tål ej frost under härdningstiden
  • Rekommenderas för golvvärme. Dock får golvvärme ej vara påslagen under härdningstiden och 14 dagar därefter
Sortiment
Beteckning artikelnr Förpackning Vikt
Flytspackel 1141 Säck 20 kg

 Tekniska Data

Användning
flytspackel på mineraliskt rengjort och fast underlag
Blandning
4 liter vatten till 20 kg flytspackel
Materialåtgång
ca 16 kg/kvm vid 10 mm tjocklek
Tjocklek
20-50 mm
Volymvikt
i lös vikt 1,6 g/qcm
Arbetstemperatur
mellan 5-25 gr C
Bearbetningstid
10-15 minuter vid 20 gr C
Lagring
torrt och frostfritt, Hållbart i 6 mån i obruten förpackning
Härdningstid
1-3 timmar gångbar vid 20 gr C, 24 tim för trafik, 1 vecka för tung trafik


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis