Om Murma

Murma Byggmaterial AB är en komplett leverantör för murade och putsade byggnader.

Vår verksamhet är uppdelad i tre produktområden enligt nedan:

Murverksprodukter- Armering, balkar till skalmurar, fästdon, grundplåt, murkramlor och murningsredskap. Ett mycket brett sortiment som förebygger murverksskador, förenklar arbetet och sänker kostnaderna.

Putsprodukter- Putssystem, färger, strukturfärger, spackel, verktyg och tillbehör. Med naturliga råvaror erbjuder vi beständiga och miljövänliga produkter som är säkra att arbeta med och ger ett optimalt resultat. I sortimentet ingår ett flertal oorganiska tunnputser och lagningsbruk både för nybyggnad och renovering.

Tegelprodukter- Handslaget fasadtegel, golvtegel, kalkbruk, marktegel och taktegel. Ett unikt sortiment extra väl anpassat för renovering av byggnader med kulturhistoriskt värde.

Sedan starten 1976 har vi hela tiden försett marknaden med innovativa produkter som löser vanligt förekommande problem. Bakom utvecklingen av flera av våra produkter ligger mer än 30 års erfarenhet av murningsentreprenader.

Murma har deltagit som författare av delar i handboken "Rätt Murat och Putsat" som utgivits av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening och vi deltar även som lärare i Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförenings och Sveriges Byggindustriers kursverksamhet för behörighet i Murning klass I. Med våra kunskaper inom det här området hjälper vi våra kunder och återförsäljare med kostnadsfri rådgivning, upprättande av specifikationer och i vissa fall även beräkningar.

Murma Byggmaterial- för säkrare murverkMurma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis