Om Murma

Murma Byggmaterial AB är en leverantör av produkter och hjälpmedel till byggnader av murverk. Vår verksamhet består av följande produktområden/tjänster.

Murverksprodukter - Armering, balkar till skalmurar, murkramlor och förankringsprodukter, grundplåt mm. Ett brett sortiment som förebygger murverksskador, förenklar arbetet och sänker kostnaderna.

Verktyg & Redskap- Fogsprutor, fogfräsprodukter, stämp till murverksbalkar, murarkäpp med olika skifthöjder mm.

Tegelprodukter - Handslaget & maskinslaget fasadtegel, golvtegel och golvklinker, taktegel och marktegel. Ett unikt sortiment speciellt anpassat för renovering/restaurering av byggnader med kulturhistoriskt värde.

Murverksråd - Murma AB har ett utbud av tjänster och hjälpmedel för murverk såsom beräkningsprogram för murverksbalkar, murkramlor och armering.

Sedan starten 1976 har vi hela tiden försett marknaden med innovativa produkter som löser vanligt förekommande problem.

Murma Byggmaterial - för säkrare murverkMurma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis