Prisavisering Brictec Murverksarmering 2021-03-01

PRISAVISERING

Vi vill härmed avisera en prisjustering på nedanstående produkt fr o m den 1 mars 2021.
Med anledning av ökade råmaterialpriser ser vi oss nödsakade att höja priset på denna produkt enligt följande:

  • Brictec Murverksarmering Bi37R, Bi40Z samt Bi40 ob. +6%


    Prislista kommer inom kort att finnas tillgänglig under rubriken Prislistor.
    Hör av dig till oss om du saknar inloggning till prissidan.


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis