Avisering om sänkta priser

Vi vill härmed meddela våra kunder att vi fått avisering om sänkta priser på nedanstående produkter från våra tillverkare. 

  • Murma Murkramlor -10%
  • Murma Väggbalksystem -5%
  • GF-Kombiplåt -10%


    Prislistor kommer inom kort att finnas tillgänglig under rubriken Prislistor.

    Den nya priserna träder ikraft den 1 oktober 2023.

    Hör av dig till oss om du saknar inloggning till prissidan.


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis