Avisering om sänkta priser maj 2024

 

Vi har fått nya sänkta priser på vissa produkter från våra tillverkare vilket innebär nya lägre priser till er på följande produkter: 

  • Brictec murverksarmering Bi37R                    -4%
  • Murma Väggbalksystem                                -7%

 

Däremot har vår lackeringsleverantör aviserat en höjning av ställkostnaden per färg till 1250:00 kr.
Dessutom tillkommer en extra ställkstnad på 750 kr vid lackering under 100 lm.

Övriga produkter är oförändrade tillsvidare.

Nya prislistor kommer att läggas på www.murma.se

 Prisändringen träder ikraft fr o m 2024-05-01.

 

 

 Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis