Dokument

Här finner du våra produktbroschyrer, byggvarudeklarationer, projekterings­handlingar, säkerhetsdatablad samt typdetaljritningar.

Brictec CE

Brictec CE

The product Brictec reinforcement is a welded steel wire ladder type mesh for use as bed joint reinforce - ment in structural and crack control applications in masonry construction.

Här finner du våra produktbroschyrer, byggvarudeklarationer, projekterings­handlingar, säkerhetsdatablad samt typdetaljritningar.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis