Beto-Binder

 

Beto-Binder

Akrylbaserad polymer.

Skalflex Binder ger större vidhäftning till underlaget. Den ger större slaghållfasthet och stötsäkerhet och ökar även segheten i det pålagda bruket. Detta innebär att man kan uppnå god vidhäftning även med tunna påslag av puts och betong.

Levereras i 2, 5 eller 10 liters dunkar.

Sortiment
BeteckningartikelnrFörpackningVolym
Beto-Binder 450 Dunk 10 liter
Beto-Binder 451 Dunk 5 liter
Beto-Binder 452 Dunk 2 liter

Tekniska Data

Materialåtgång
1 liter räcker till 8-10 m2 beroende på underlagets sugning
Kulör
flytande - svagt gul, torr - färglös
Arbetstemperatur
min. +8°C max + 25°C, får inte påföras i direkt solljus eller om nattfrost kan befaras.
Rengöring
vatten
Diffusionsmotstånd
Z-H2O värde 0

 Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis