Fasadstruktur

Fasadstruktur

Är en akryl/silikatbaserad färg med goda vidhäftningsegenskaper. Den kan användas både utom- och inomhus på stenmaterial men även på tidigare målade ytor.

Fasad-Struktur tillåter murverket att andas och innehåller inga giftiga lösningsmedel. Det finns 2 typer fin och grov.

Olika putsstrukturer kan uppnås beroende på arbetsmetod och val av verktyg. Endast fantasin sätter gränser. Fasad-Struktur är en s.k. tjockfilmsfärg vilket betyder att den kan täcka småsprickor och krackeleringar i ytan. Normalt räcker det med en behandling såväl med Fasad Struktur fin som grov.

Sortiment
BeteckningartikelnrKulörerFörpackningVolym
Fasadstruktur fin - 10 st Spann 15 kg
Fasadstruktur grov - 10 st Spann 15 kg

 

Tekniska Data

Förpackning
5 kg eller 15 kg burk
Materialåtgång
1 kg räcker till 0,5-2,5 m2
Glans
2 -matt
Förtunning
vatten
Torktid
6-12 timmar beroende på skikttjocklek
Arbetstemperatur
min +8°C
Diffusionsmotstånd
Z-H2O värde 0,35
Lagring
frostfritt

Kulörer

Fasad Struktur finns i 10 olka kulörer. Kulörerna som visas nedan är vägledande. Observera att en kulör kan variera något beroende på underlaget.

Ljus, tegelröd, solgul ljusbeige, mörk tegelröd, vit, tegelgul, koksgrå, Skagengul, silvergrå, creme.

Arbetsutförande

Ytan som skall behandlas skall vara torr, fast och rengjord. Vidare skall man försäkra sig om att gammal färg sitter ordentligt fast.

Starkt sugande underlag och krackeleringar skall grundas med Skalflex Multigrunder minst en gång före målning. Grundningen skall vara torr innan målningen påbörjas (normalt 24 timmar).

Beroende på önskad struktur kan man tillsätta upp till 20% vatten. Ju mer vatten desto finare struktur.

Fasad Struktur kan påföras med struktur- eller vanlig rulle, stålskånska, pensel eller spruta. Var noggrann med att påföra samma mängd (tjocklek) över hela ytan då detta avgör den slutliga strukturen. Gör sammanhängande ytor färdiga "vått i vått" i en arbetsgång för att undvika synliga övergångar. Om detta inte är möjligt dela då upp ytan i sektioner avgränsade med tejp.

Cementputs (kalkcementputs) kan inte målas före 28 dagar efter utförandet. Putsen skall vara torr och fri från saltutfällningar.

Undvik att utföra arbetet i direkt solljus och skydda nymålade ytor mot regn.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis