Multispackel

Multispackel

Är en vit cementbaserad spackelmassa med goda vidhäftningsegenskaper. Spackelmassan kan användas utomhus på stenmaterial. Inomhus kan den användas på stenmaterial och på tidigare målade ytor.

Eftersom Multispackel är en cementbaserad produkt är den fukthärdande och vattenfast. Tillsättning av speciella ballastmaterial gör Multispackel mycket lätt och förhindrar krympning och krackeleringssprickor vid härdningen. Multispackel är mycket lätt att arbeta med och ger en slät yta.

Multispackel är dryg vilket innebär mindre materialåtgång än med många andra cementbaserade spackelmassor. Multispackel ger en ljus putsyta som är idealisk för de flesta typer av färger.

Eftersom Multispackel är cementbaserad och därmed vattenfast kan den användas i fuktiga lokaler där akryl- eller PVC-baserade spackelmassor skulle kunna innebära problem. Den är dessutom mycket diffusionsöppen.

 

Sortiment
BeteckningartikelnrKulörFörpackningVikt
Multispackel 715 Vit Säck 20 kg
Multispackel 716 Vit Spann 10 kg
Multispackel 717 Vit Spann 4 kg

Tekniska Data

Förpackning
4 kg eller 10 kg burk, 20 kg säck
Materialåtgång
beror på arbetets art
Förtunning
vatten
Härdningstid
28 dygn
Dammtorr
4-6 timmar vid +20°C
Arbetstemperatur
min +5°C
Vattenabsorbtion
0,10 mg/mhPa
Vidhäftning
3,00 Mpa på betong
Volymvikt
0,85 g/cm3
Lagring
torrt under tak i originalförpackning

Arbetsutförande

Påför Multispackel med stålskånska eller spackel. Efter påföringen skall Multispackel torka i några minuter innan den filtas med svamp. För att få en slät (glatt) yta skall de spacklade området putsas med sandpapper inom 7 dagar.

Vid utfyllnad av stora hål bör man tillsätta 20% torkad kvartssand (0,3-0,6 mm). Starkt sugande ytor skall förvattnas. Den tillblandade spackelmassan skall förbrukas inom 2 timmar.

Skalcem Spackelmassa kan övermålas efter 2 dagar beroende på ytans art och temperaturen.

 



Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis