Kvartssand

Produktbeskrivning

Torkad kvartssand kan inblandas i Skalcem 100, Skalcem Murspackel, Fasad Struktur och Interiör Struktur för att ge ökade fyllnadsegenskaper och för att ge en mer rustik yta. Tillsats av sand kan även motverka luftporer vid behandling på exempelvis lättbetong.

Kan användas till mindre avgjutningar och kan även användas som tillsatsmedel i puts eller bruk. Sanden är tvättad och ugnstorkad vilket innebär att den kan användas som tillsats i konstnärsfärger, effekter vid glasgjutning mm.

Sortiment
Beteckning artikelnr Beskrivning Förpackning Volym
Kvartssand 701 Ungstorkad kvartssand 0,3-0,6 mm Spann 4 kg
Kvartssand 700 Ungstorkad kvartssand 0,3-0,6 mm Säck 20 kg


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis