Väggbalksystem

Väggbalksystem

Murma Väggbalksystem AL15

Murma armerad väggbalk till skalmurar av tegel, kalksandsten, betongsten m m.

 • Ny profil i lackerad aluminium
 • Enkel och snabb montering

 • Förebygger fuktskador

 • Platsmurning, inga avbrott i förbandet vid upplag

 • Låg vikt, inga tunga lyft

 • Ekonomisk

Murma Väggbalksystem AL15

Murma armerad väggbalk till skalmurar av tegel, kalksandsten, betongsten m m.

 • Ny profil i lackerad aluminium
 • Enkel och snabb montering

 • Förebygger fuktskador

 • Platsmurning, inga avbrott i förbandet vid upplag

 • Låg vikt, inga tunga lyft

 • EkonomiskMurma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis