Grundplåt

Grundplåt

Murma Grundplåt

Vattenutledare och glidskikt för skalmurar och homogena murverk.

  • Säker och funktionell

  • Enkel att anpassa

  • Rostfri syrafast plåt

  • Lång livslängd

Murma Grundplåt

Vattenutledare och glidskikt för skalmurar och homogena murverk.

  • Säker och funktionell

  • Enkel att anpassa

  • Rostfri syrafast plåt

  • Lång livslängdMurma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis