GF Kombiplåt

Vattenutledare och glidskikt för skalmurar av tegel, kalksandsten, betongsten och lättklinkersten mm.

Murma grundplåt GF Kombiplåt består av 3 delar. Dels en rostfri plåt under teglet/murstenen och ett gummimembran samt Delta-Than lim för tätning av skarvar mm.

Murma Grundplåt GF Kombiplåt eliminerar risken för fuktskador i anslutning till anläggningsskiftet samtidigt som den minskar friktionen mellan grundmur och skalmur och fungerar därmed som en horisontell rörelsefog.

  • eftersom friktionen minskar kan avstånden mellan vertikala rörelsefogar ökas
  • av samma skäl kan erfoderlig mängd rörelsearmering minskas
  • fungerar även som fuktspärr mot underifrån kommande fukt

Konstruktionen ger en avsevärt säkrare lösning på problemet med vattenutledning i anläggningsskiftet än plastfolie eller bitumenpapp, både med avseende på täthet och åldringsbeständighet.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Plåttjocklek samt material Bredd mm Längd mm Vikt/st
GF Kombiplåt 300* 5300240J 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 130+170 2400 2,50 kg
GF Kombiplåt 500* 5500240J 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 130+370 2400 3,00 kg
GF Kombiplåt 300 5300240JU 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 utan lim 130+170 2400 2,50 kg
GF Kombiplåt 500 5500240JU 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 utan lim 130+370 2400 3,0 kg
Ytterhörn 300 5475300YH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 300x300 0,67 kg
Innerhörn 300 5475300IH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 300x300 0,52 kg
Ytterhörn 500 5475500YH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 500x500 0,60 kg
Innerhörn 500 5475500IH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 500x500 0,60 kg
Detla-Than lim 5475DT 310 ml     0,37 kg
Klemlist 5475KL Används för montering av menbran mot bakvägg 40 2200  
Skarvtejp CLSA 5475CLSA 1,3x100x20000 mm rulle 100 20000  

*I priset ingår 2 tuber 0,3 l Delta-Than lim till 10 st plåtar.

 

 

Vattenutledare och glidskikt för skalmurar och homogena murverk.

  • Tre delar

  • Utjämnar rörelseskillnader

  • Enkel att anpassa

  • Rostfri plåt

  • Lång livslängdMurma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis