GF Kombiplåt

GF kombiplåt
Ytterhörn plåt
Ytterhörn membran
Innerhörn plåt
Innehörn membran
Lim
Klemlist
Skarvtejp

Vattenutledare och glidskikt för skalmurar av tegel, kalksandsten, betongsten och lättklinkersten mm.

Murma grundplåt GF Kombiplåt består av 3 delar. Dels en rostfri plåt under teglet/murstenen och ett gummimembran samt Delta-Than lim för tätning av skarvar mm.

Murma Grundplåt GF Kombiplåt eliminerar risken för fuktskador i anslutning till anläggningsskiftet samtidigt som den minskar friktionen mellan grundmur och skalmur och fungerar därmed som en horisontell rörelsefog.

  • eftersom friktionen minskar kan avstånden mellan vertikala rörelsefogar ökas
  • av samma skäl kan erfoderlig mängd rörelsearmering minskas
  • fungerar även som fuktspärr mot underifrån kommande fukt

Konstruktionen ger en avsevärt säkrare lösning på problemet med vattenutledning i anläggningsskiftet än plastfolie eller bitumenpapp, både med avseende på täthet och åldringsbeständighet.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Plåttjocklek samt material Bredd mm Längd mm Vikt/st
GF Kombiplåt 300* 5300240J 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 130+170 2400 2,50 kg
GF Kombiplåt 500* 5500240J 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 130+370 2400 3,00 kg
GF Kombiplåt 300 5300240JU 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 utan lim 130+170 2400 2,50 kg
GF Kombiplåt 500 5500240JU 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 utan lim 130+370 2400 3,0 kg
Ytterhörn 300 5475300YH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 300x300 0,67 kg
Innerhörn 300 5475300IH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 300x300 0,52 kg
Ytterhörn 500 5475500YH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 500x500 0,60 kg
Innerhörn 500 5475500IH 0,4 mm rostfri plåt EN 1.4301 + membran 150 500x500 0,60 kg
Detla-Than lim 5475DT 310 ml     0,37 kg
Klemlist 5475KL Används för montering av menbran mot bakvägg 40 2200  
Skarvtejp CLSA 5475CLSA 1,3x100x20000 mm rulle 100 20000  

*I priset ingår 2 tuber 0,3 l Delta-Than lim till 10 st plåtar.

 

Grundplåt

 

Vattenutledare och glidskikt för blockväggar och homogena murverk.

  •  bredd 310, 370 eller 410 mm

  • Utjämnar rörelseskillnader

  • Enkel att anpassa

  • Rostfri plåt

  • Lång livslängdMurma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis