Råd & anvisningar

Dokument

I broschyren Råd & anvisningar för skalmurar, har vi samlat en del erfarenheter om vilka skador som kan uppstå i skalmurar och hur man undviker sådana skador. I många fall kan framtida skador undvikas utan några extra kostnader och i vissa fall kan mycket kostnadskrävande skador undvikas till blygsamma merkostnader.

Handböcker

Rätt murat och putsat Rätt från början - Murat & putsat 2008

Hanboken Rätt Murat och Putsat, är en grundläggande handbok om murverk och puts.

Rätt från början - Murat & Putsat 2008, är en handbok för såväl projektörer, murare och andra inom byggbranschen. I handboken återfinns råd och anvisningar hur man säkerställer ett riktigt murat och putsat byggande. Denna handbok har dessutom ett litet och smidigt format.

Dessa handbäcker kan beställas från Svensk byggtjänst:Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis