Murverksskador

Bildspel

Murma Väggbalksystem - Reparation av skadad tegelbalk över fönster

Dokument

Handböcker

Reparation av murade fasader med korrosionsskador

Handboken Reparation av murade fasader med korrosionsskador riktar sig till fastighetsägare, entreprenörer och projektörer så att de kan åtgärda korroderande armering i tegelfasader tekniskt korrekt och så att utseendet återställs.

Dessa handbäcker kan beställas från Svensk byggtjänst:Murma Byggmaterial AB

Elementvägen 4 • 437 36 Lindome • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis