Fogspruta

Fogspruta

Skruvfogspruta för montage på steglös borrmaskin. Underlättar arbetet med omfogning av murverksfogar etc.

Användningsområde:

  • omfogning av äldre murverk
  • reparation av skadade tegelbalkar
  • injektering av murkramlor med expanderbruk
  • fogning vid murning med glasblock
  • fogning av dekortegel

 

Sortiment
Beteckning artikelnr Material Användningsområde Antal/pkt
Fogspruta 8101000 Plast Fogning av murverk etc 1
Munstycke (ingår i fogspruta ovan) 81011004  Plast För injektering mm 1
Fogspruta Quickpoint 81011964 Plast/stål Fogning av murverk etc 1

Arbetsutförande

För att åstadkomma ett pumpbart murbruk kan man tillsätta 0,4 liter Skalflex Beto-Binder till 4,3 liter vatten till 25 kg torrbruk.

Om man avänder reparationsbruket Multiputs skall man tillsätta 0,2 liter Skalflex plastificeringsvätska i 0,7 liter vatten till 5 kg Skalflex Multiputs för att detta skall bli pumpbart.

Se även användningsföreskrifter till höger.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis