Murarstämp

Brictec Murarstämp

Murarstämpen förenklar arbetet med att stämpa såväl Murma väggbalksystem som prefabricerade tegelbalkar.

  • lätt att ställa in till önskad höjd
  • har lång livslängd
  • eliminerar arbetet med tillkapning av trästämp
  • förhindrar skador

 

Sortiment
Beteckning artikelnr Material Användningsområde Antal/pkt
Murarstämp 1200150 Aluminium För stämpning av tegelbalk (h=1500-2800 mm) Kan kapas vid behov 1
         


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis