Färger

Färger

Färger för mineraliska underlag

För målning av puts, betong, tegel etc.

Färger för mineraliska underlag

För målning av puts, betong, tegel etc.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis