Skalcem 100

Skalcem 100

Är en cementbaserad färg. Skalcem 100 kan användas på alla mineraliska material som lättklinker, lättbetong, betong, puts och tegel. Eventuell målning med organiska färger eller kalk måste avlägsnas före behandling med Skalcem 100. Skalcem 100 är väderbeständig och tvättbar och har lång livslängd. Skalcem 100 är vattenavvisande men tillåter fukt inifrån att passera i ångform. Skalcem 100 kan användas både inomhus och utomhus. Framtida renovering bör ske med samma produkt eller Skalflex Fasad Silikatfärg.

Kulörer

 
Terrakotta
 
Rödockra
 
Sand
 
Vit
 
Silvergrå
 
Grå
 
Creme
 
Mellangul
 
Skagengul
Sortiment
Beteckning artikelnr Kulör Förpackning Vikt
Skalcem 100 645 Vit Spann 10 kg
Skalcem 100 646 Skagengul Spann 10 kg
Skalcem 100 647 Silvergrå Spann 10 kg
Skalcem 100 648 Cremé Spann 10 kg
Skalcem 100 649 Terracotta Spann 10 kg
Skalcem 100 650 Mellangul Spann 10 kg
Skalcem 100 651 Grå Spann 10 kg
Skalcem 100 653 Rödockra Spann 10 kg
Skalcem 100 654 Sand Spann 10 kg
Skalcem 100 - Kulörprov Plaspåse 0,2 kg

Beräkna din materialåtgång med vårt beräkningsprogram, puts.kalkyl, till höger.

Arbetsutförande

Underlaget skall vara rent och torrt. Kalk, plast-eler oljefärg samt alger etc avlägsnas helt innan målning.
Skalcem 100 är en fukthärdande färg.Därför måste underlaget förvattnas d v s duschas med vatten innan arbetet påbörjas. Vänta några minuter så att vattnet hinner tränga in i underlaget.
Undvik målning i direkt solljus. Täck nymålade ytor vid regn.


Tekniska Data

Förpackning
10 kg plastspann
Materialåtgång
1 kg räcker till 2-4 kvm
Glans
Helmatt
Blandning
5-6 liter vatten till 10 kg
Torktid
24 timmar vid + 15°C
Härdningstid
28 dygn
Arbetstemperatur
min + 10°C


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis