Silikatfärg

Skalflex Fasad Silikatfärg

Har silikat (vattenglas) som bindemedel vilket ger en kemisk reaktion med underlag av stenmaterial. Murverket blir därmed skyddat mot sur nederbörd och luftföroreningar. Silikatfärgen är mycket diffusionsöppen vilket medför ett sunt murverk som kan andas. Skalflex Fasade Silikatfärg kan med fördel användas inomhus, eftersom den inte innehåller organiska lösningsmedel. Samtidigt innebär den alkaliska ytan ett bra inomhusklimat där bakterier och svamp hämmas i sin utveckling.

Kulörer

 
001
 
002
 
003
 
004
 
005
 
006
 
007
 
008
 
009
 
010
 
011
 
012
 
013
 
014
 
015
 
016
 
017
 
018
 
019
 
020
Sortiment
Beteckning artikelnr Kulör Förpackning Volym
Silikatfärg   20 st standard kulörer Spann 10 liter
Silikatfärg   20 st standard kulörer Spann 5 liter
Silikatfärg   88 st Specialkulörer Spann 10 kg

Beräkna materialåtgång med vårt beräkningsprogram, puts.kalkyl till höger.

Kulörer

Skalflex Fasadsilikatfärg kan fås i 20 standardkulörer ovan. Dessutom går det att beställa ytterligare 88 st specialkulörer.

Arbetsutförande

Skalflex Fasadsilikatfärg och Silikatgrundning skall alltid blandas samman.
Svagt sugande underlag målas 2 gånger. Vid 1:a målningen blandas silikatfärg och grundning 1:1. Vid nästa målning förtunnas färgen 15-20% med silikatgrundning.

Starkt sugande underlag som lättbetong och kalkputs grundas med silikatgrundning förtunnad med 3 delar vatten och 10% silikatfärg som spårfärg.
Därefter påföres den ovannämnda 1:1 blandningen samt avsluta med en strykning förtunnad med 15-20% silikatgrundning.

Behandlingen utföres när temperaturen inte förväntas understiga +10°C. Den nymålade fasaden bör inte utsättas för starkt solsken eller regn närmast efter behandlingen.

Fasad Silikatfärgen påföres med rulle eller pensel och arbetas väl in i underlaget för att säkra god vidhäftning. Tiden mellan de olika behandlingarna skall vara minst 12 timmar.
Behandlingen får endast utföras på torra och färdighärdade ytor. Nytt murverk skall vara minst 2 år gammalt, torrt och fritt från saltutfällningar. På kalkmålade fasader skall kalkfärgen avlägsnas före behandling.

OBS! Silikatfärg etsar glas, keramiska plattor mm, varför sådana ytor måste skyddstäckas.

Tekniska Data

Förpackning
5 eller 10 liters spann
Materialåtgång
1 liter räcker till 5-7 m2
Glans
ca. 2-helmatt
Förtunning
Skalflex fasadsilikatgrundning
Torktid
6-8 timmar vid +20°C / 60% RF
Arbetstemperatur
min. +8°C max. +25°C / max 85% RF
Säkerhetsregler 93
00-3
Diffusionsmotstånd
Z-H2O värde: 1,0 vid en skikttjocklek på 50μm
Vidhäftning

Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis