Stomme av betong

Universalkramla

Universalkramlan med det lilla sortimentet och det stora användningsområdet, som ger maximal säkerhet vid förankring av skalmurar. Universalkramlan består av 3 delar - väggfäste, distansbricka och inmurningskramla.

Murma Universalkramla eliminerar risken för utmattning av kramlan genom att den har rörelseupptagningsförmåga både i horisontal- och vertikalled. Att använda Murma universalkramla innebär flera andra fördelar.

 • Stort användningsområde kan fästas in i alla stommaterial
 • Litet sortiment erfordras
 • väggfästet kan även muras in i liggfogarna om stommen utgörs av murverk
 • Tillverkas av rostfritt, syrafast stål
 • Utformning som eliminerar utmattningsbrott
 • Hög lastkapacitet- få kramlor per m2
 • Bär upp och fixerar steglöst ev isolering mot stommen
 • Enkel och snabb montering
 • Enkla dimensioneringsregler
 • Ekonomisk

Används för förankring av skalmur till stomme av betong, stål trä, klättklinker m m.

Sortiment
Beteckning artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt Dimension/Material Antal/ pkt
         
Väggfäste VF20-50 7250000 35-75 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF60-90 7290000 75-115 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF100-130 7130000 115-155 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF140-170 7170000 155-195 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF180-210 7121000 195-235 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Tillbehör artikelnr   Dimension/Material Antal/pkt
Bricka, DB 7100000   25x40 mm SS EN 1.4401 100
Bockverktyg, BV 7300000   Vfz 3,0 mm 1
Förslag till infästningar med Murma universalkramla, väggfäste samt väggfäste VF15
Stommaterial Beteckning Artikel nr Dimension Material
Betong massivsten (alt. 1) Confix 381002 4,5x45 mm Varmförzinkad
Betong  massivsten (alt. 2) Betongstift 2065109004 5x45 mm Rostfri A2
Betongsten Fasadplugg 2914 10x100 mm Nylon
Fransk skruv 1902206100 6x100 mm Varmförzinkad
Håltegel, lättbetong, lättklinkersten Fasadplugg 2916 10x100 mm Nylon
Fransk skruv 1902206100 6x100 mm Varmförzinkad
Håltegel, lättbetong, lättklinkersten Fasadplugg 2916 10x100 mm Nylon
Fransk skruv 1902206100 6x100 mm Varmförzinkad
Lättklinkersten Fasadplugg MQL inkl skruv 15214 10x100 mm Nylon-skruv vfz
         
Massivsten (alt. 1) Confix 381002 4,5x45 mm Varmförzinkad
Massivsten (alt. 2) Betongstift 2065109004 5x45 mm Rostfri A2
Stålbalk 1- 3 mm Borrskruv 250 st 259722 5,5x25 mm Rostfri A2
Stålbalk 1-3 mm Borrskruv 500 st 0738213 4,8x35 mm Rostfri A2
Stålbalk < 2,25 mm Montageskruv 6697 4,2x40 mm Ziron
Stålbalk 0,7-2,25 mm Isolerskruv 153090 4,8x90 mm Varmförzinkad
Stålbalk 1,5-6 mm Borrkruv 250 st 840130 505x25 mm Rostfri A2
Stålregel max 4 mm Borrskruv 250 st 259635 5,5x35 mm Fz
Ståregel max 5 mm Borrskruv 250 st 1134316 5,5x33 mm Rostfri A2
Stål 3-12 mm (förborras) Gängpressande 257250 6,3x50 mm Rostfri A2
Träregel Montageskruv 201750 4,2x50 mm Rostfri A2

* Vid osäkerhet om stommaterialets kvalitet bör provdragning på arbetsplatsen ske.Väggfäste VF15

Väggfäste VF15 används när utrymmet mellan stommen och baksida tegel/mursten är < 35 mm. VF15 tillverkas av 1,5 mm rostfri plåt SS EN 1.4401. Väggfästet fästes mot stommen med lämplig skruv/fästdon. Det avlånga hålet som är avsedd att trä i inmurningskramlan (se broschyr Murma Universalkramla) medger rörelser både vertikalt och horisontellt.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Medger utrymmer för isolering och luftspalt Antal/pkt
VF15 7215000 15 mm 15-35 mm 100

 

Distanspendel DPE

Distanspendel DPE med förmonterad slagexpander, används för förankring av skalmurar. Tillsammans med polyetenbricka hålls isoleringen på plats och med inmurningskramla innebär systemet att man får en ledad skalmursförankring. Distanspendel DPE tillverkas av 4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Borra ett 6,0 mm hål 40 mm djupt. För in pendeln till borrhålets botten. Expandera med hjälp av specialdorn. Tryck på isoleringen och fixera med brickan. Trä i inmurningskramlan i hålet och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Medger utrymme för isol. och luftspalt Antal/pkt
DPE 5 7500050 90 mm 50 mm 100
DPE 8 7500080 120 mm 80 mm 100
DPE 10 7500100 140 mm 100 mm 100
DPE 12 7500120 160 mm 120 mm 100
DPE 15 7500150 190 mm 150 mm 100
DPE 17 7500170 210 mm 170 mm 100
DPE 20 7500200 240 mm 200 mm 100
DPE 22 7500220 250 mm 220 mm 100
DPE 25 7500250 290 mm 250 mm 100
Tillbehör Artikelnr Längd Medger utrymme för isol. och luftspalt Antal/pkt
Bricka DPE 7500001   Ø 75 mm, slitsad 100
Dorn DPE 5- 12 7500003   Passar till DPE 5-12 1
Dorn DPE 15-25 7500002   Passar till DPE 15-25 1


Distanspendel DPK

Distanspendel DPK med kamgänga, används för förankring av skalmurar och kan fästas in i betong, tegel, lättklinker, lättbetong och trä. Tillsammans med polyetenbricka hålls isoleringen på plats och med inmurningskramla innebär systemet att man får en ledad skalmursförankring. Distanspendel DPK tillverkas av 4,4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Montering i betong, massivtegel, håltegel, lättklinker samt lättbetong, med plugg:

 • Borra ett hål enl. anvisningar för pluggen.
 • Sätt in pluggen i borrhålet.
 • Placera pendeln i dornen med avpassat distansrör.
 • Driv in pendeln genom att slå på dornen. Tryck på isoleringen och fixera med brickan.
 • Trä i inmurningskramlan i hålet och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.
Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Medger utrymme för isol. och luftspalt Antal/pkt
DPK 2 7600020 70 mm 20 mm 100
DPK 3 7600030 80 mm 30 mm 100
DPK 5 7600050 100 mm 50 mm 100
DPK 8 7600080 130 mm 80 mm 100
DPK 10 7600101 150 mm 100 mm 100
DPK 12 7600120 170 mm 120 mm 100
DPK 15 7600150 200 mm 150 mm 100
DPK 17 7600170 220 mm 170 mm 100
DPK 20 7600201 250 mm 200 mm 100
DPK 22 7600220 270 mm 220 mm 100
DPK 25 7600250 300 mm 250 mm 100
Tillbehör Artikelnr   Dimension / övrigt Antal/pkt
Bricka DPK 7500001   Ø 75 mm, slitsad plast 100
Dorn 2/3DPK 7600023   Till DPK 2 och 3 1
Dorn DPK 7600002     1
Distansrör 2 7600004   Till DPK 2 1
Distansrör 3 7600005   Till DPK 3 1
Distansrör 5 7600003   Till DPK 5 1
Distansrör 8 7600006   Till DPK 8 1
Distansrör 10 7600007   Till DPK 10 1
Distansrör 12 7600008   Till DPK 12 1
Distansrör 15 7600010   Till DPK 15 1
Distansrör 17 7600011   Till DPK 17 1
Distansrör 20 7600013   Till DPK 20 1
Distansrör 22 7600014   Till DPK 22 1
Distansrör 25 7600015   Till DPK 25 1


Distanspendel DPM

Distanspendel DPM med förmonterad mässings-expander, används för förankring av skalmurar. Distanspendel DPM fästs in företrädelsevis i betong. Tillsammans med polyetenbricka hålls isoleringen på plats och med inmurningskramla innebär systemet att man får en ledad skalmursförankring. Distanspendel DPM tillverkas av 4,4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Borra ett 6,0 mm hål 30 mm djupt. För in pendeln till borrhålets botten. Skruva pendeln tills det börjar "knirra". Tryck på isoleringen och fixera med brickan. Trä i inmurningskramlan i hålet och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Isolertjocklek Antal/pkt
DPM 2 7501020 50 mm 20 mm 100
DPM 5 7501050 80 mm 50 mm 100
DPM 7 7501070 100 mm 70 mm 100
DPM 8 7501080 110 mm 80 mm 100
DPM 10 7501100 130 mm 100 mm 100
DPM 12 7501120 150 mm 120 mm 100
DPM 15 7501150 180 mm 150 mm 100
DPM 17 7501170 200 mm 170 mm 100
DPM 20 7501200 230 mm 200 mm 100
DPM 22 7501220 250 mm 220 mm 100
DPM 25 7501250 280 mm 250 mm 100
Tillbehör Artikelnr   Dimension / övrigt Antal/pkt
Bricka 7500001   Ø 75 mm, slitsad plast 100


L-Kramla med ögla

L-Kramla med ögla används tillsammans med bygelkramla, ingjutningskramla med dosa, distanspendel DPE, DPK, DPM och DPT. L-kramla med ögla tillverkas i 4-5 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Val av längd på L-kramla med ögla, avgörs av isoleringstjocklek + luftspalt samt inmurningsdjup min. 40. I övrigt se bygelkramla.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
L-kramla med ögla 75 7602075 Ø 4 mm L=75 mm SS en 1.4401 0,50 500
L-kramla med ögla 100 7602100 Ø 4 mm L=100 mm SS en 1.4401 0,50 500
L-kramla med ögla 125 7602125 Ø 4 mm L=125mm SS en 1.4401 0,50 500
L-kramla med ögla 150 7602150 Ø 4 mm L=150 mm SS en 1.4401 0,50 500
L-kramla med ögla 175 7602175 Ø 4 mm L=175 mm SS en 1.4401 0,50 500


Inmurningskramla

Inmurningskramlan används tillsammans med väggfästet i Murma universalkramla eller pendelkramla. Inmurningskramlan är skjutbar i höjdled vilket innebär att den tar upp de rörelser i vertikalled som kan uppkomma i en murad vägg. Inmurningskramlan tillverkas av rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Sortiment
Beteckning artikelnr Ø mm A mått B mått C mått kN Antal/pkt
Kramla A 7305075 5 50 65 75 0,78 100
Kramla B 7305100 5 50 65 100 0,65 100
Kramla C 7304075 4 50 65 75 0,48 100
Kramla D 7304100 4 50 65 100 0,39 100
Kramla E 7304000 4 50 65 - 0,65 100
Kramla F 7306075 4 50 80 75 0,48 100
Kramla G 7304085 4 50 65 85 0,44 100
Kramla H 7305000 4 50 90 - 0,48 100
Kramla K 7314075 4 50 100 75 0,48 100
Kramla L 7305067 5 50 65 67 0,78 100
Kramla M 7305867 5 50 80 67 0,78 100
Kramla N 7305875 5 50 80 75 0,78 100
Kramla O 7304070 4 50 70 67 0,48 100
Kramla P 7314100 4 50 100 67 0,48 100
Kramla R 7304055 4 50 55 75 0,48 100
Kramla S 7304110 4 50 100 100 0,39 100
Kramla T 7304090 4 50 80 90 0,40 100
Kramla U 7304101 4 50 80 100 0,39 100
Kramla Special 7304852 4 50 80 52 0,54 100

Ingjutningsvinkel IDV

Används som ingjutningsvinkel i prefabvägg av betong. Fästs mot formväggen och bockas 90°ut från betongväggen för användning. Kombineras med någon av inmurningskramlorna ovan.

Sortiment
Beteckning artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
IDV 5 7902050  1,5 mm L=50 mm, 1.4401, A4  0,54 200
IDV 7 7902070  1,5 mm L=70 mm, 1.4401, A4  0,54 100
IDV 8 7902080  1,5 mm L=80 mm, 1.4401, A4  0,54 100
IDV 9 7902090  1,5 mm L=90 mm, 1.4401, A4  0,54 100
IDV 10 7902100  1,5 mm L=100 mm, 1.4401, A4  0,54 100
IDV 12 7902120  1,5 mm L=120 mm, 1.4401, A4  0,54 100
IDV 14 7902140  1,5 mm L=140 mm, 1.4401, A4  0,54 100
IDV 15 7902150  1,5 mm L=150 mm, 1.4401, A4  0,54 100
IDV 17 7902170  1,5 mm L=170 mm, 1.4401, A4  0,45 100
IDV 20 7902200  1,5 mm L=200 mm, 1.4401, A4  0,32 100
IDV 22 7902220  1,5 mm L=220 mm, 1.4401, A4  0,32 100
Plastbricka svart till DV/IDV 7500005 Plast   100

Ingjutningspendel IGP

Används som ingjutningspendel i prefabvägg av betong. Förankras min. 55 mm i betongväggen. Kombineras med någon av inmurningskramlorna ovan.

Sortiment
Beteckning artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
IGP 170 7904170  4,0 mm L=170 mm, 1.4401, A4 10,96 100
IGP 200 7904200  4,0 mm L=200 mm, 1.4401, A4  10,96 100
IGP 220 7904220  4,0 mm L=220 mm, 1.4401, A4  10,96 100
IGP 240 7904240  4,0 mm L=240 mm, 1.4401, A4  10,96 100
IGP 260 7904260  4,0 mm L=260 mm, 1.4401, A4  10,96 100
IGP 280 7904280  4,0 mm L=280 mm, 1.4401, A4  10,96 100
IGP 300 7904300  4,0 mm L=300 mm, 1.4401, A4  10,96 100
Plastbricka svart till DV/IDV 7500005 Plast   100

Slagbindare SLB

Används som för förankring av skalmur till betongstomme, efterbockas. Förankringsdjup min. 40 mm i betongväggen. Inmurningsdjup min. 40 mm.

Sortiment
Beteckning artikelnr Medger utrymme för isol. och luftspalt, 120 mm skalmur Dimension/material kN Antal/pkt
SLB 250 7705250 120 mm  4,0 mm L=250 mm, 1.4401, A4   250
SLB 300 7705300 170 mm  4,0 mm L=300 mm, 1.4401, A4   250
SLB 360 7705360 230 mm  4,0 mm L=360 mm, 1.4401, A4   250
SLB 400 7705400 270 mm  4,0 mm L=400 mm, 1.4401, A4   250
SLB 450 7705450 320 mm  4,0 mm L=450 mm, 1.4401, A4   250
SLB 500 7705500 370 mm  4,0 mm L=500 mm, 1.4401, A4   250
SLB 600 7705600 470 mm  4,0 mm L=600 mm, 1.4401, A4   250
Dorn ingår         1 st/pktIngjutningskramla med dosa

Ingjutningskramla med dosa används för ingjutning i betongstomme.

Anslut plastdosan till formen så att betong inte kan tränga in i dosan. Placera L -kramlan med ögla vinkelrätt mot murverket och mura in den minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Dimension/material Antal/pkt
IGK 4 7605004 Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 250
IGK 5 7605005 Ø 5 mm L=100 mm SS EN 1.4401 250


Murma Byggmaterial AB

Elementvägen 4 • 437 36 Lindome • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis