Renovering

Renoveringskramla

Används till befintliga skalmurar där kramlor saknas eller skadats och måste ersättas med nya.

Sortiment
Beteckning artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt vid 120 mm skalmur Ø mm L Material etc Max tryck kN Max drag kN Antal/pkt
RKB 150 7805150 0-60 mm 4 150 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 180 7805180 25-90 mm 4 180 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 215 7805215 60-125 mm 4 215 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 255 7805255 100-165 mm 4 255 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 300 7805300 145-210 mm 4 300 SS2340, slagexpander     100
RKT 215 7804215 60-125 mm 4 215 SS EN 1.4401, trägänga     100
RKT 255 7804255 100-165 mm 4 255 SS EN 1.4401, trägänga     100
RKT 300 7804300 145-210 mm 4 300 SS EN 1.4401, trägänga     100
Dorn RKB 7805000   10 400 Härdad     1
Dorn RKT 7805001       För skruvning     1
Dry-Fix 8/155 8201155 0 mm 8 155 Rostfri A4 0,40 0,60 100
Dry-Fix 8/245 8201245 ca 75 mm 8 245 Rostfri A4 0,53 0,60 100
Dry-Fix 8/295 8201295 ca 125 mm 8 295 Rostfri A4 0,48 0,60 100
Dry-Fix 8/375 8201375 ca 205 mm 8 375 Rostfri A4 0,35 0,60 100
Dry-Fix 8/425 8201425 ca 255 mm 8 425 Rostfri A4 0,25 0,60 100
PDE 8 8203005     350 Förl. dorn Dry-Fix     1
PDA 0808 8203004       Mont.verktyg Dry-Fix     1
SDS borr 7/450 31270450   7,0 450 Borr     1
SDS borr 6,5x550 31265550   6,5 550 Borr     1
 Lättbetongplugg  2065109087    10  60  Nylon      100

Andra längder offereras på begäran.

RKB: infästning i betongstomme
RKT: infästning i trästomme
RKT: infästning i lättklinker/lättbetong men måste då kompletteras med lättbetongplugg, se tabell.Murma Byggmaterial AB

Elementvägen 4 • 437 36 Lindome • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis