Stomme av stål

Universalkramla

Universalkramlan med det lilla sortimentet och det stora användningsområdet, som ger maximal säkerhet vid förankring av skalmurar. Universalkramlan består av 3 delar - väggfäste, distansbricka och inmurningskramla.

Murma Universalkramla eliminerar risken för utmattning av kramlan genom att den har rörelseupptagningsförmåga både i horisontal- och vertikalled. Att använda Murma universalkramla innebär flera andra fördelar.

  • Stort användningsområde kan fästas in i alla stommaterial
  • Litet sortiment erfordras
  • väggfästet kan även muras in i liggfogarna om stommen utgörs av murverk
  • Tillverkas av rostfritt, syrafast stål
  • Utformning som eliminerar utmattningsbrott
  • Hög lastkapacitet- få kramlor per m2
  • Bär upp och fixerar steglöst ev isolering mot stommen
  • Enkel och snabb montering
  • Enkla dimensioneringsregler
  • Ekonomisk

Används för förankring av skalmur till stomme av betong, stål trä, klättklinker m m.

Väggfäste VF 15

Väggfäste VF15 används när utrymmet mellan stommen och baksida tegel/mursten är < 35 mm. VF15 tillverkas av 1,5 mm rostfri plåt SS EN 1.4401. Väggfästet fästes mot stommen med lämplig skruv/fästdon. Det avlånga hålet som är avsedd att trä i inmurningskramlan (se broschyr Murma Universalkramla) medger rörelser både vertikalt och horisontellt.

Sortiment
Beteckning artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt Dimension/Material Antal/ pkt
Väggfäste VF15 7215000 15-35 mm 1,5 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF20-50 7250000 35-75 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF60-90 7290000 75-115 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF100-130 7130000 115-155 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF140-170 7170000 155-195 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF180-210 7121000 195-235 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Tillbehör artikelnr   Dimension/Material Antal/pkt
Bricka, DB 7100000   25x40 mm SS EN 1.4401 100
Bockverktyg, BV 7300000   Vfz 3,0 mm 1
Förslag till infästningar med Murma universalkramla, väggfäste, väggfäste VF15 samt DV vinkel
Stommaterial Beteckning Artikel nr Dimension Material
Betong (alt. 1) Confix 381002 4,5x45 mm Varmförzinkad
Betong (alt. 2) Betongstift 2065109004 5x45 mm Rostfri A2
Betongsten Fasadplugg 2914 10x100 mm Nylon
Fransk skruv 1902206100 6x100 mm Varmförzinkad
Håltegel Fasadplugg 2916 10x100 mm Nylon
Fransk skruv 1902206100 6x100 mm Varmförzinkad
Lättbetong Fasadplugg 2916 10x100 mm Nylon
Fransk skruv 1902206100 6x100 mm Varmförzinkad
Lättklinkersten Fasadplugg 2916 10x100 mm Nylon
Fransk skruv 1902206100 6x100 mm Varmförzinkad
Massivsten (alt. 1) Confix 381002 4,5x45 mm Varmförzinkad
Massivsten (alt. 2) Betongstift 2065109004 5x45 mm Rostfri A2
Stålbalk 1- 3 mm Borrskruv 259722 5,5x25 mm Rostfri
Stålbalk <2,25 mm Montageskruv borr 6697 4,2x40 mm Ziron
Stålregel max 0,7 mm Montageskruv 208450 4,2x50 mm Sandbond-Z (M3)
Stål/plåtregelregel 2x1 mm Borrskruv exkl bricka 0738213 4,8x35 mm Rostfri A2
Stål 3-12 mm (förborras) Borrskruv 257250 6,3x50 mm Rostfri A2
Träregel (alt. 1) Montageskruv 201750 4,2x50 mm Rostfri
Träregel (alt. 2) Montageskruv 208450 4,2x50 mm Sandbond-Z (M3)
         

* Vid osäkerhet om stommaterialets kvalitet bör provdragning på arbetsplatsen ske.

L-Kramla med ögla

L-Kramla med ögla används tillsammans med bygelkramla, ingjutningskramla med dosa, distanspendel DPE, DPK, DPM och DPT. L-kramla med ögla tillverkas i 4-5 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Val av längd på L-kramla med ögla, avgörs av isoleringstjocklek + luftspalt samt inmurningsdjup min. 40. I övrigt se bygelkramla.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
L-kramla med ögla 75 7602075 Ø 4 mm L=75 mm SS EN 1.4401 0,5 500
L-kramla med ögla 100 7602100 Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 0,5 500
L-kramla med ögla 125 7602125 Ø 4 mm L=125mm SS EN 1.4401 0,5 500
L-kramla med ögla 150 7602150 Ø 4 mm L=150 mm SS EN 1.4401 0,5 500
L-kramla med ögla 175 7602175 Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 0,5 500

Inmurningskramla

Inmurningskramlan används tillsammans med väggfästet i Murma universalkramla eller pendelkramla. Inmurningskramlan är skjutbar i höjdled vilket innebär att den tar upp de rörelser i vertikalled som kan uppkomma i en murad vägg. Inmurningskramlan tillverkas av rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Sortiment
Beteckning artikelnr Ø mm A mått B mått C mått kN Antal/pkt
Kramla A 7305075 5 50 65 75 0,78 100
Kramla B 7305100 5 50 65 100 0,65 100
Kramla C 7304075 4 50 65 75 0,48 100
Kramla D 7304100 4 50 65 100 0,39 100
Kramla E 7304000 4 50 65 - 0,65 100
Kramla F 7306075 4 50 80 75 0,48 100
Kramla G 7304085 4 50 65 85 0,44 100
Kramla H 7305000 4 50 90 - 0,48 100
Kramla K 7314075 4 50 100 75 0,48 100
Kramla L 7305067 5 50 65 67 0,78 100
Kramla M 7305867 5 50 80 67 0,78 100
Kramla N 7305875 5 50 80 75 0,78 100
Kramla O 7304070 4 50 70 67 0,48 100
Kramla P 7314100 4 50 100 67 0,48 100
Kramla R 7304055 4 50 55 75 0,48 100
Kramla S 7304110 4 50 100 100 0,39 100
Kramla T 7304090 4 50 80 90 0,40 100
Kramla U 7304101 4 50 80 100 0,39 100
Kramla Special 7304852 4 50 80 52 0,54 100

Distansvinkel DV

Används vid väggar med stålreglar. Kombineras med någon av inmurningskramlorna ovan. Skruvas fast i stålregel med hjälp av t ex farmarskruv 4,8x35 mm eller annan rostfri borrskruv.

Sortiment
Beteckning artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
DV 1 7901001  2 mm L=10 mm, 1.4401, A4   200
DV 3 7901003  1 mm L=30 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 5 7901005  1 mm L=50 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 7 7901007  1 mm L=70 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 8 7901008  1 mm L=80 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 10 7901100  1 mm L=100 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 12 7901120  1 mm L=120 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 14 7901140  1 mm L=140 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 15 7901150  1 mm L=150 mm, 1.4401, A4  0,54 100
DV 17 7901170  1 mm L=170 mm, 1.4401, A4  0,45 100
DV 20 7901200  2 mm L=200 mm, 1.4401, A4  0,32 100
Plastbricka svart till DV/IDV 7500005 Plast   100

Murma Tegelskena

Används i stålregler samt plåtklädda isoleringspaneler av sandwichtyp. Skruvas fast med hjälp av famarskruv 4,8x35 mmi stålregel och s k Bulb-tite i isolerpaneler.

Sortiment
Beteckning artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
Tegelskena 8001240 40x12 mm L=2400 mm, 1.4401, A4   1
Kramla tegelskena 70 8101070 4x20x30x70x50 mm, rostfri, 1.4401, A4   100
Kramla tegelskena 90 8001090 4x20x30x90x50 mm, rostfri, 1.4401, A4   100
Kramla tegelskena 120 8101120 4x20x30x120x50 mm rostfri, 1.4401, A4   100

Bygelkramla

Bygelkramlan används för förankring i stålstomme med lämplig skruv eller dylikt. Tillsammans med L-kramla med ögla innebär systemet en ledad murkramla som tar upp ev. rörelser i skalmuren. Bygelkramlan tillverkas i 4 resp. 5 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Bygelkramlan monteras i förborrade hål med gängformad skruv, alt. med borrskruv. Trä i L-kramla med ögla och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
BK 4 7601001 Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 0,3 500
BK 5 7601002 Ø 5 mm L=100 mm SS EN 1.4401 0,6 500


Murma Byggmaterial AB

Elementvägen 4 • 437 36 Lindome • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis