Multi Rep 2080

Multi-Rep 2080

Används som reparationsbruk på varje fast, rengjort mineralisk underlag. Fäster på underlag där vanligt putsbruk normalt ej vidhäftar och är lika lätt att arbeta med som traditionella putsbruk. God vidhäftning på alla fasta, rengjorda mineraliska ytor – tegel, betong, kalksandsten, Lättklinker, lättbetong etc. Används till fyllning av 8-15 mm tryckta fogar i murverk före tunnputsning med Skalcem S 2000 eller målningsbehandling. Som utfyllnadsbruk efter sandblästring. Som tunnputsbruk på betong och andra släta ytor. Till putsning av kalsandsten med rundhuggen yta. Sugande underlag som t ex. lättbetong och gips, skall primas med Beto-Binder före behandling.

  • Specialbruk med mycket goda vidhäftnings- och bearbetningsegenskaper
  • Används såväl inomhus som utomhus
  • Fäster på alla fasta, rengjorda mineraliska underlag

 

Sortiment
BeteckningartikelnrKulörFörpackningVikt
Multi-Rep 2080 546 Grå Säck 25 kg

Arbetsutförande

Påför MULTI-REP 2080 med stålskånska eller spruta och bearbeta med putsbäda eller filtbräda.

Ytan skall förvattnas innan man påför MULTI-REP 2080. Starkt sugande ytor primas med Beto-Binder uppblandat med vatten i förhållandet 1:3. I varma perioder bör man eftervattna ytan för att inte få en för snabb uttorkning.

Vid fyllning av tryckta fogar som är djupare än 12 mm skall fogen komprimeras med en fogslev. Vid användning som putsbruk kan man maximalt påföra 10 mm per påslag.

Kan efterbehandlas efter 3-4 dygn med Skalcem S 2000 eller Skalcem 100.

Den färdiga blandningen skall användas inom 2 timmar.

Tekniska data

Blandning
Från ca 3,5 liter vatten per 25 kg MULTI-REP 2080 beroende på arbetets art och underlagets sugförmåga
Materialåtgång
Beroende på skikttjocklek ca. 1,4 kg/mm/m2
Volymvikt
I lös vikt: 1,65 g/cm3
Arbetstemperatur
Minimum dygnstemperatur + 5° C
Lagring
Torrt
Härdningstid
28 dagar vid 20° C
Övermålningsbar
Utomhus efter ca. 28 dagar. Inomhus efter ca. 1 vecka.


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis