Multiputs - Vattentät

Multiputs vattentät

 Är en stark vattenavvisande tunnputs. Multiputs Vattentät fäster där vanligt bruk inte fäster, bl.a på fuktiga ytor.

Multiputs Vattentät skyddar mot vatteninträngning och är därför lämplig till behandling eller reparation av socklar, trappor, skorstenar och murar. Multiputs Vattentät är också lämplig till utsatta fasaddelar som solbänkar och utkragade partier men även till fuktiga källarväggar och andra invändiga ytor där det finns behov för tätning mot vatten och fukt. Multiputs Vattentät är mycket diffusionsöppen och tillåter murverket att andas.

Multiputs Vattentät är en elastisk puts som har mycket goda vidhäftningsegenskaper. Multiputs Vattentät fäster på alla fasta ytor även sådana som är målade. Kan påföras antingen som vanlig puts eller som slamning både inom- och utomhus. Multiputs Vattentät är lika lätt att arbeta med som traditionella putsprodukter och härdar utan krympsprickor.

Sortiment
Beteckning artikelnr Kulör Förpackning Vikt
Multiputs VT* 724 Grå Spann 5 kg
Multiputs VT* 723 Grå Spann 15 kg
Multiputs VT* 722 Grå Säck 20 kg

Arbetsutförande

Underlaget skall vara fast och fritt från damm och andra lösa partiklar. Ytan, som skall behandlas, skall rengöras från smuts, alger och andra föroreningar med Skalflex Rengöring (se anvisningar på förpackningen).

Blandning sker med borrmaskin med visp. Till 5 kg Multiputs Vattentät användes 1,0-1,2 liter vatten. Påföring sker med stålskånska eller spackel. Innan bruket filtas, med svamp, skall den torka i några minuter.

Vid större putstjocklek än 5 mm påföres först ett täckande lager som får torka. Därefter görs ett nytt påslag som filtas med svamp. Vid ännu större tjocklekar upprepas påslagen. För att uppnå bättre fyllnadsegenskaper kan man tillsätta 10-25% torkad kvartssand 0,4-0,8 mm. Sugande ytor skall förvattnas. Multiputs Vattentät bör inte användas vid dygnstemperaturer under +5°C. Vid risk för regn inom 4-5 dagar bör arbetet täckas in.

Den färdiga blandningen skall användas inom 2 timmar.

Tekniska Data

Förpackning
5 eller 15 kg burk, 20 kg säck
Materialåtgång
beroende på underlaget ca 1 kg/mm/m2
Blandning
1,0-1,2 liter vatten till 5 kg bruk beroende på arbetets art och underlagets sugning
Härdningstid
28 dagar vid +20°C
Arbetstemperatur
min. dygnstemperatur +5°C
Övermålningsbar
efter ca 1 vecka (endast inomhus)
Vattenabsorbtion
W2 (0,02 kg/m2 min. 0,5)
Lagring
torrt


* Ej lagervaraMurma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis