Snabbcement

Snabb-cement

Är ett extremt snabbhärdande bruk för omedelbar fixering av rör, fästen i betong mm.
Fäster på alla fasta och rengjorda mineraliska ytor.Kan användas både inom- och utomhus.
Kan appliceras på fuktiga ytor och stoppar läckor snabbt.

Används även för att fylla små sprickor och hål i golv och väggytor.

Sortiment
BeteckningArt.nrFörpackningVikt
Snabbcement 549 Spann 5 kg

Arbetsutförande

Ytan som skall behandlas, skall vara rengjord och fast. Före påföring av snabb cement förvattnas ytan. Man kan även använda Skalflex Beto-Binder uppblandat med vatten i förhållandet 1:3 omedelbart före behandlingen.

Snabb cement blandas i förhållandet 3 delar snabb cement och en del vatten. Vatten hälls i en blandarspann och därefter tillsätts snabbcementen under omröring. Blanda med hjälp av borrmaskin och visp.
Snabb cementbruket påföres med murslev, spackel eller liknande och tryckes grundligt mot underlaget för att säkra god vidhäftning.

Verktyg skall rengöras med varmt vatten omgående efter användning. När materialet har härdat krävs mekanisk rengöring.

Tekniska data

Förpackning
5 kg/spann
Materialåtgång
ca 1,3 kg/mm/kvm
Blandning
1 del kallt rent vatten till 3 delar snabbcement (1,3 liter vatten till 5 kg)
Används
inom 3 minuter
Härdningstid
ca 30 minuter
Arbetstemperatur
min. + 5° C (gäller även under härdningstiden)
Lagring
Torrt och frostfritt


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis