Brictec murverksarmering

Armering speciellt utvecklad för murverkskonstruktioner

Murma har ett fullt sortiment av stegformade armeringsprodukter som väl svarar mot marknadens krav på korrosionsskydd. Brictec murverksarmering kan erhållas i följande kvalitéer:

  • rostfritt Bi-stål
  • förzinkat Bi-stål
  • obehandlat Bi-stål

Brictec murverksarmering i korrosionsskyddat utförande, eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec murverksarmering innebär flera fördelar:

  • minskar risken för sprickor i murverket
  • ökar murverkets förmåga att ta upp horisontallaster av vind- och jordtryck
  • förstärker hopmurade hörn
  • högre draghållfasthet och bättre förankringskapacitet än andra typer av armering, vilket innebär mindre armeringsmängd

Brictec korrosionsskyddad armering kan givetvis även användas i betong konstruktioner med höga krav på korrosionsskydd.

Brictec Bi-stål

Brictec murverksarmering

Korrosionskyddad

Beteckning artikelnr Bredd mm Längd mm Material Antal/ pkt Vikt/pkt Lpm/pkt
Bi30R 3030082 50 4085 Rostfritt ISO A2 20 16 kg 81,7
Bi30R Dista 3030200 27 4000 Rostfritt En 1.4301 50 28 kg 200
Bi37R 3070040 33 1995 Rostfritt ISO A2 20 9 kg 39,9
Bi37R 3070082 33 4085 Rostfritt ISO A2 20 18 kg 81,7
Bi37R 3070327 33 4085 Rostfritt ISO A2 80 72 kg 326,8
Bi50R 3071082 40 4085 Rostfritt ISO A2 20 26 kg 81,7
Bi40Z 3072082 33 4085 Förzinkat 45 µ 20 20 kg 81,7
Bi40Z 3072327 33 4085 Förzinkat 45 µ 80 78 kg 326,8
Bi40Z 3072040 33 1995 Förzinkat 45 µ 20 10 kg 39,9
Bi50Z 3073082 40 4085 Förzinkat 45 µ 20 26 kg 81,7
Bi37R 3070012 33 4085 Rostfritt ISO A2 960 864 kg 3921,6
Bi40Z 3072012 33 4085 Förzinkat 45 µ 960 936 kg 3921,6

Obehandlad

Beteckning artikelnr Bredd mm Längd mm Material Antal/ pkt Vikt/pkt Lpm/pkt
Bi40 3060082 33 4085 Obehandlat 20 20 kg 81,7
Bi40 3060327 33 4085 Obehandlat 80 78 kg 326,8
Bi50 3062082 40 4085 Obehandlat 20 26 kg 81,7
Bi40 3060012 33 4085 Obehandlat 960 936 kg 3921,6
Miljöklasser
Miljöklass Murverkets Micromiljö Konstruktionstyp
MX1 Torr omgivning
Obetydligt korrosionsaggressiv
Innerväggar i normal miljö, inre skal i dubbelmurar, blockväggars varma insida, källarväggar med 2-stegstätning
MX2 Fuktig eller våt omgivning ej utsatt för frost/töcykler
Måttlig korrosionsaggressiv
Innerväggar i fuktig miljö, ytterväggar ej utsatta för frost/tö eller aggressiv kemisk miljö, övriga källarväggar
MX3 Fuktig eller våt omgivning utsatt för frost/töcykler. Korrosionsaggressiv Murverk som klass MX2 även utsatt för frost/töcykler
MX4 Våt miljö även utsatt för klorider, havsvatten eller tösalter.
Mycket korrosionsaggressiv
Murverk utsatt för frost/töcykler.
Oputsade skalmurar utsatta för slagregn, konstruktionsdelar med hög fuktbelastning och kloridförekomst
MX5 Aggressiv kemisk miljö
Särskilt korrosionsaggressiv
Ytter- och innerväggar i aggressiv industriatmosfär
Armeringsval m h t miljöklasser
Armeringstyp Ref. nr EN845-3 Miljöklass och täckskikt i mm
MX1 MX2 MX3 MX4 MX5
Brictec BS* R1 15 15 15 15 15
Brictec Bi30R Dista, Bi37R och Bi50R R3 15 15 15 20 -
Brictec Bi40Z och Bi50Z R13 15 35** 50** - -
Brictec Bi40 och Bi50 ob 25 - - - -


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis