Murfor Compact murverksarmering

Rörelsearmering till murverk levereras i rulle ( tjocklek 1,7 mm).

Murfor Compact består av ett robust nät av ståtrådar med mycket hög draghållfasthet. Armeringen används som rörelsearmering murverk av telgel, block samt är även lämplig till lättbetongblock m fl som muras med s k tunnfogsmurning.

Murfor Compact  motverkar effektivt sprickbildningar i svaga snitt av murverket.

Murfor C1
Murfor C2
Beteckning artikelnr Bredd mm Diameter tråd mm Längd Material Kulör Murverksbredd
Murfor Compact E-35 3070035T 35 1,7 30 m/rulle Rostfri blå  65-100 mm
Murfor Compact E-70 3070070T 70 1,7 30 m/rulle Rostfri blå  100-200 mm*
Murfor Compact I-50 3072050T 50 1,7 30 m/rulle Förzinkad röd  100-150 mm
Murfor Compact I-100 3072100T 100 1,7 30 m/rulle Förzinkad röd  150-200 mm*
Miljöklasser
Miljöklass Murverkets Micromiljö Konstruktionstyp
MX1 Torr omgivning
Obetydligt korrosionsaggressiv
Innerväggar i normal miljö, inre skal i dubbelmurar, blockväggars varma insida, källarväggar med 2-stegstätning
MX2 Fuktig eller våt omgivning ej utsatt för frost/töcykler
Måttlig korrosionsaggressiv
Innerväggar i fuktig miljö, ytterväggar ej utsatta för frost/tö eller aggressiv kemisk miljö, övriga källarväggar
MX3 Fuktig eller våt omgivning utsatt för frost/töcykler. Korrosionsaggressiv Murverk som klass MX2 även utsatt för frost/töcykler
MX4 Våt miljö även utsatt för klorider, havsvatten eller tösalter.
Mycket korrosionsaggressiv
Murverk utsatt för frost/töcykler.
Oputsade skalmurar utsatta för slagregn, konstruktionsdelar med hög fuktbelastning och kloridförekomst
MX5 Aggressiv kemisk miljö
Särskilt korrosionsaggressiv
Ytter- och innerväggar i aggressiv industriatmosfär
Armeringsval m h t miljöklasser
Armeringstyp Ref. nr EN845-3 Miljöklass och täckskikt i mm
MX1 MX2 MX3 MX4 MX5
Murfor Compact E-35 R1 15 15 15 20 -
Murfor Compact E-70 R1 15 15 15 20 -
Murfor Compact I-50 - 25 - - - -
Murfor Compact I-100 - 25 - - - -


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis