Rostfritt kamstål

Armering för reparationer i murverk

Rostfritt kamstål kan lämpligen användas vid reparation av murverksfogar där det är svårt att få plats bi-stål eller stegformad armering.

Kamstål

Rostfritt kamstål

Beteckning artikelnr Diameter mm Längd mm Material
Kamstål K500 3070006 6,00 3000 Rostfritt ISO A2
Kamstål K500 3070008 5,00 3000 Rostfritt ISO A2
Miljöklasser
Miljöklass Murverkets Micromiljö Konstruktionstyp
MX1 Torr omgivning
Obetydligt korrosionsaggressiv
Innerväggar i normal miljö, inre skal i dubbelmurar, blockväggars varma insida, källarväggar med 2-stegstätning
MX2 Fuktig eller våt omgivning ej utsatt för frost/töcykler
Måttlig korrosionsaggressiv
Innerväggar i fuktig miljö, ytterväggar ej utsatta för frost/tö eller aggressiv kemisk miljö, övriga källarväggar
MX3 Fuktig eller våt omgivning utsatt för frost/töcykler. Korrosionsaggressiv Murverk som klass MX2 även utsatt för frost/töcykler
MX4 Våt miljö även utsatt för klorider, havsvatten eller tösalter.
Mycket korrosionsaggressiv
Murverk utsatt för frost/töcykler.
Oputsade skalmurar utsatta för slagregn, konstruktionsdelar med hög fuktbelastning och kloridförekomst
MX5 Aggressiv kemisk miljö
Särskilt korrosionsaggressiv
Ytter- och innerväggar i aggressiv industriatmosfär
Armeringsval m h t miljöklasser
Armeringstyp Ref. nr EN845-3 Miljöklass och täckskikt i mm
MX1 MX2 MX3 MX4 MX5
Kamstål K500 - 15 15 15 20 -


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis