Renovering

Renoveringskramla Betong
Renoveringskramla Trä
Dorn RKB
Dorn RKT
DryFix PDE
DryFix PDA
DryFix Spiralstång
SDS Borr kort
SDS Borr lång
Lättbetongplugg

Renoveringskramla

Används till befintliga skalmurar där kramlor saknas eller skadats och måste ersättas med nya.

Sortiment
Beteckning artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt vid 120 mm skalmur Ø mm L Material etc Max tryck kN Max drag kN Antal/pkt
RKB 150 7805150 0-60 mm 4 150 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 180 7805180 25-90 mm 4 180 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 215 7805215 60-125 mm 4 215 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 255 7805255 100-165 mm 4 255 SS EN 1.4401, slagexpander     100
RKB 300 7805300 145-210 mm 4 300 SS2340, slagexpander     100
RKT 215 7804215 60-125 mm 4 215 SS EN 1.4401, trägänga     100
RKT 255 7804255 100-165 mm 4 255 SS EN 1.4401, trägänga     100
RKT 300 7804300 145-210 mm 4 300 SS EN 1.4401, trägänga     100
Dorn RKB 7805000   10 400 Härdad     1
Dorn RKT 7805001       För skruvning     1
Dry-Fix 8/155 8201155 0 mm 8 155 Rostfri A4 0,40 0,60 100
Dry-Fix 8/245 8201245 ca 75 mm 8 245 Rostfri A4 0,53 0,60 100
Dry-Fix 8/295 8201295 ca 125 mm 8 295 Rostfri A4 0,48 0,60 100
Dry-Fix 8/375 8201375 ca 205 mm 8 375 Rostfri A4 0,35 0,60 100
Dry-Fix 8/425 8201425 ca 255 mm 8 425 Rostfri A4 0,25 0,60 100
PDE 8 8203005     350 Förl. dorn Dry-Fix     1
PDA 0808 8203004       Mont.verktyg Dry-Fix     1
SDS borr 7/450 31270450   7,0 450 Borr     1
SDS borr 6,5x550 31265550   6,5 550 Borr     1
 Lättbetongplugg  2065109087    10  60  Nylon      100

Andra längder offereras på begäran.

RKB: infästning i betongstomme
RKT: infästning i trästomme
RKT: infästning i lättklinker/lättbetong men måste då kompletteras med lättbetongplugg, se tabell.Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis