Stomme av trä

Väggfäste VF
Bricka DB
Bockningsverktyg

Universalkramla

Universalkramlan med det lilla sortimentet och det stora användningsområdet, som ger maximal säkerhet vid förankring av skalmurar. Universalkramlan består av 3 delar - väggfäste, distansbricka och inmurningskramla.

Murma Universalkramla eliminerar risken för utmattning av kramlan genom att den har rörelseupptagningsförmåga både i horisontal- och vertikalled. Att använda Murma universalkramla innebär flera andra fördelar.

 • Stort användningsområde kan fästas in i alla stommaterial
 • Litet sortiment erfordras
 • väggfästet kan även muras in i liggfogarna om stommen utgörs av murverk
 • Tillverkas av rostfritt, syrafast stål
 • Utformning som eliminerar utmattningsbrott
 • Hög lastkapacitet- få kramlor per m2
 • Bär upp och fixerar steglöst ev isolering mot stommen
 • Enkel och snabb montering
 • Enkla dimensioneringsregler
 • Ekonomisk

Används för förankring av skalmur till stomme av betong, stål trä, klättklinker m m.

VF15

Väggfäste VF 15

Väggfäste VF15 används när utrymmet mellan stommen och baksida tegel/mursten är < 35 mm. VF15 tillverkas av 1,5 mm rostfri plåt SS EN 1.4401. Väggfästet fästes mot stommen med lämplig skruv/fästdon. Det avlånga hålet som är avsedd att trä i inmurningskramlan (se broschyr Murma Universalkramla) medger rörelser både vertikalt och horisontellt.

Sortiment
Beteckning artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt Dimension/Material Antal/ pkt
Väggfäste VF15 7215000 15-35 mm 1,5 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF20-50 7250000 35-75 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF60-90 7290000 75-115 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF100-130 7130000 115-155 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF140-170 7170000 155-195 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF180-210 7121000 195-235 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Tillbehör artikelnr   Dimension/Material Antal/pkt
Bricka, DB 7100000   25x40 mm SS EN 1.4401 100
Bockverktyg, BV 7300000   Vfz 3,0 mm 1
Distanspendel DPK (utgått)

Distanspendel DPT
Isolerbricka 75 mm
Dorn DPT
Distansrör


Distanspendel DPT

Distanspendel DPT med trägjänga, används för förankring av skalmurar. Distanspendel DPT kan fästas in i betong, tegel, lättklinker, lättbetong och trä. Tillsammans med polyetenbricka hålls isoleringen på plats och med inmurningskramla innebär systemet att man får en ledad skalmursförankring. Distanspendel DPT tillverkas av 4,4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Montering i trä:

 • Placera pendeln i dornen med avpassat distansrör.
 • Skruva in pendeln 50 mm i virket.
Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Isolertjocklek Antal/pkt
DPT 2 7900020 70 mm 20 mm 100
DPT 3 7900030 80 mm 30 mm 100
DPT 5 7900050 100 mm 50 mm 100
DPT 8 7900080 130 mm 80 mm 100
DPT 10 7900100 150 mm 100 mm 100
DPT 12 7900120 170 mm 120 mm 100
DPT 15 7900150 200 mm 150 mm 100
DPT 17 7900170 220 mm 170 mm 100
DPT 20 7900201 250 mm 200 mm 100
DPT 25 7900250 300 mm 250 mm 100
Tillbehör Artikelnr   Dimension / övrigt Antal/pkt
Bricka 7500001   Ø 75 mm, slitsad plast 100
Dorn DPT 7600002   För skruvning 1
Distansrör 2 7600004   Till DPK/DPT 2 1
Distansrör 3 7600005   Till DPK/DPT 3 1
Distansrör 5 7600003   Till DPK/DPT 5 1
Distansrör 8 7600006   Till DPK/DPT 8 1
Distansrör 10 7600007   Till DPK/DPT 10 1
Distansrör 12 7600008   Till DPK/DPT 12 1
Distansrör 15 7600010   Till DPK/DPT 15 1
Distansrör 17 7600011   Till DPK/DPT 17 1
Distansrör 20 7600013   Till DPK/DPT 20 1
Distansrör 25 7600015   Till DPK/DPT 25 1
L-kramla med ögla


L-Kramla med ögla

L-Kramla med ögla används tillsammans med bygelkramla, ingjutningskramla med dosa, distanspendel DPE, DPK, DPM och DPT. L-kramla med ögla tillverkas i 4-5 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Val av längd på L-kramla med ögla, avgörs av isoleringstjocklek + luftspalt samt inmurningsdjup min. 40. I övrigt se bygelkramla.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
L-Kramla med ögla 50 7602050-100 Ø 4 mm L=50 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 75 7602075-100 Ø 4 mm L=75 mm SS EN 1,4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 100 7602100-100 Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 125 7602125-100 Ø 4 mm L=125 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 150 7602150-100 Ø 4 mm L=150 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 175 7602175-100 Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
Inmurningskramla
Kramla E-H


Inmurningskramla

Inmurningskramlan används tillsammans med väggfästet i Murma universalkramla eller pendelkramla. Inmurningskramlan är skjutbar i höjdled vilket innebär att den tar upp de rörelser i vertikalled som kan uppkomma i en murad vägg. Inmurningskramlan tillverkas av rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Sortiment
Beteckning artikelnr Ø mm A mått B mått C mått kN Antal/pkt
Kramla A 7305075 5 50 65 75 0,78 100
Kramla B 7305100 5 50 65 100 0,65 100
Kramla C 7304075 4 50 65 75 0,48 100
Kramla D 7304100 4 50 65 100 0,39 100
Kramla E 7304000 4 50 65 - 0,65 100
Kramla F 7306075 4 50 80 75 0,48 100
Kramla G 7304085 4 50 65 85 0,44 100
Kramla H 7305000 4 50 90 - 0,48 100
Kramla K 7314075 4 50 100 75 0,48 100
Kramla L 7305067 5 50 65 67 0,78 100
Kramla M 7305867 5 50 80 67 0,78 100
Kramla N 7305875 5 50 80 75 0,78 100
Kramla O 7304070 4 50 70 67 0,48 100
Kramla P 7314100 4 50 100 67 0,48 100
Kramla R 7304055 4 50 55 75 0,48 100
Kramla S 7304110 4 50 100 100 0,39 100
Kramla T 7304090 4 50 80 90 0,40 100
Kramla U 7304101 4 50 80 100 0,39 100
Kramla Special 7304852 4 50 80 52 0,54 100
Murkamspik
Dorn MK


Murkamspik

Murkamspik används för förankring av skalmur till trästomme. Murkamspik kan användas till byggnader med murverkshöjd max 6 m över mark. Murkamspiken tillverkas av 4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401. Murkamspiken slås in vinkelrätt mot väggytan så att inträngningsdjupet i trästommen blir minst 50 mm. Därefter muras den in minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Medger utrymme för isol. och luftspalt Antal/pkt
MK 100 7600100 100 mm 10 mm 100
MK 125 7600125 125 mm 35 mm 100
MK 145 7600145 145 mm 55 mm 100
MK 175 7600175 175 mm 85 mm 100
MK 200 7600200 200 mm 110 mm 100
MK 225 7600225 225 mm 135 mm 100
Dorn 7600001   Stål 1

I tabellen nedan anges dimensionerande bärförmåga Rnd vid axialkraft för murkramlor.

Kramlingen skall dock motsvara minst 2 kramlor / m2. Inom en strimla av 1 m bredd vid hörn, där muren avslutas, ökas det beräkningsmässigt erforderliga antalet kramlor med 50%.

Vid hopmurade hörn utelämnas kramlor på ett avstånd av ca 0,5 m från hörn och inläggs hörnarmering, se broschyr "Murma Armering".

För ytterligare information, se "Rätt Murat & Putsat", kap. 7, sid 156-157.

Dimensionerande bärförmåga Rnd (KN) vid axialkraft för murkramlor enl SIS 350105 vid skalmur med minst 85 mm tjocklek.

För skalmur med nominell tjocklek mindre än 85 mm multipliceras tabellvärdena med reduktionsfaktorn 0,7.

Sortiment
Murkramla typ Diameter L Rnd drag Rnd tryck
MK 100 Ø 4 10 mm 0,65 0,65
MK125 Ø 4 35 mm 0,65 0,65
MK145 Ø 4 55 mm 0,65 0,65
MK175 Ø 4 85 mm 0,65 0,65
MK200 Ø 4 110 mm 0,50 0,50

L= utrymmet mellan de båda väggskivorna

 

Skruvbindare
Dorn till SkruvbindareSkruvbindare

Skruvbindare används för förankring av skalmur till trästomme.

Skruva in pendeln med hjälp av monteringsdornet. Tryck på ev. isolering och fixera med bricka. Bocka minst 50 mm och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt Dimension/Material Antal/pkt
SKB 200 7706200 100 mm Ø 4 mm L=200 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 250 7706250 150 mm Ø 4 mm L=250 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 280 7706280 180 mm Ø 4 mm L=280 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 330 7706330 230 mm Ø 4 mm L=330 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 400 7706400 300 mm Ø 4 mm L=400 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
Dorn 220 7706001   För montering i borrmaskin 1
Dorn 270 7706002   För montering i borrmaskin 1
Dorn 300 7706003   För montering i borrmaskin 1
Dorn 350 7706004   För montering i borrmaskin 1
Dorn 420 7706005   För montering i borrmaskin 1


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis