Stomme av lättklinker/lättbetong

Väggfäste VF
Bricka DB
Bockningsverktyg

Universalkramla

Universalkramlan med det lilla sortimentet och det stora användningsområdet, som ger maximal säkerhet vid förankring av skalmurar. Universalkramlan består av 3 delar - väggfäste, distansbricka och inmurningskramla.

Murma Universalkramla eliminerar risken för utmattning av kramlan genom att den har rörelseupptagningsförmåga både i horisontal- och vertikalled. Att använda Murma universalkramla innebär flera andra fördelar.

 • Stort användningsområde kan fästas in i alla stommaterial
 • Litet sortiment erfordras
 • väggfästet kan även muras in i liggfogarna om stommen utgörs av murverk
 • Tillverkas av rostfritt, syrafast stål
 • Utformning som eliminerar utmattningsbrott
 • Hög lastkapacitet- få kramlor per m2
 • Bär upp och fixerar steglöst ev isolering mot stommen
 • Enkel och snabb montering
 • Enkla dimensioneringsregler
 • Ekonomisk

Används för förankring av skalmur till stomme av betong, stål trä, klättklinker m m.

VF15

Väggfäste VF 15

Väggfäste VF15 används när utrymmet mellan stommen och baksida tegel/mursten är < 35 mm. VF15 tillverkas av 1,5 mm rostfri plåt SS en 1.4401. Väggfästet fästes mot stommen med lämplig skruv/fästdon. Det avlånga hålet som är avsedd att trä i inmurningskramlan (se broschyr Murma Universalkramla) medger rörelser både vertikalt och horisontellt.

Sortiment
Beteckning artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt Dimension/Material Antal/ pkt
Väggfäste VF15 7215000 15-35 mm 1,5 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF20-50 7250000 35-75 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF60-90 7290000 75-115 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF100-130 7130000 115-155 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF140-170 7170000 155-195 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Väggfäste VF180-210 7121000 195-235 mm 0,8 mm SS EN 1.4401 100
Tillbehör artikelnr   Dimension/Material Antal/pkt
Bricka, DB 7100000   25x40 mm SIS EN 1.4401 100
Bockverktyg, BV 7300000   Vfz 3,0 mm 1Distanspendel DPK (har utgått ur sortimentet)

 

Distanspendel DPT
Dorn DPT
Plugg 3 kant
Isolerbricka 75 mm
Distansrör


Distanspendel DPT

Distanspendel DPT med trägjänga, används för förankring av skalmurar. Distanspendel DPT kan fästas in i betong, tegel, lättklinker, lättbetong och trä. Tillsammans med polyetenbricka hålls isoleringen på plats och med inmurningskramla innebär systemet att man får en ledad skalmursförankring. Distanspendel DPT tillverkas av 4,4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Montering i betong, massivtegel, håltegel, lättklinker samt lättbetong, med plugg:

 • Borra ett hål enl. anvisningar för pluggen.
 • Sätt in pluggen i borrhålet.
 • Placera pendeln i dornen med avpassat distansrör.
 • Skruva in pendeln med hjälp av monteringsdornet. Tryck på isoleringen och fixera med brickan.
 • Trä i inmurningskramlan i hålet och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Isolertjocklek Antal/pkt
DPT 2 7900020 70 mm 20 mm 100
DPT 3 7900030 80 mm 30 mm 100
DPT 5 7900050 100 mm 50 mm 100
DPT 8 7900080 130 mm 80 mm 100
DPT 10 7900100 150 mm 100 mm 100
DPT 12 7900120 170 mm 120 mm 100
DPT 15 7900150 200 mm 150 mm 100
DPT 17 7900170 220 mm 170 mm 100
DPT 20 7900201 250 mm 200 mm 100
DPT 25 7900250 300 mm 250 mm 100
 Tillbehör Artikelnr    Dimension / övrigt  Antal/pkt
Dorn till DPT 7900001   För skruvning 1
Bricka 7500001    Ø 75 mm, slitsad plast 100
Distansrör 2 7600004    Till DPK/DPT 2 1
Distansrör 3 7600005    Till DPK/DPT 3 1
Distansrör 5 7600003    Till DPK/DPT 5 1
Distansrör 8 7600006    Till DPK/DPT 8 1
Distansrör 10 7600007    Till DPK/DPT 10 1
Distansrör 12 7600008    Till DPK/DPT 12 1
Distansrör 15 7600010    Till DPK/DPT 15 1
Distansrör 17 7600011    Till DPK/DPT 17 1
Distansrör 20 7600013    Till DPK/DPT 20 1
Distansrör 25 7600015    Till DPK/DPT 25 1
Lättbetongplugg 2065109087   10x60 mm nylon 3-kant 100

 

L-kramla med ögla


L-Kramla med ögla

L-Kramla med ögla används tillsammans med bygelkramla, ingjutningskramla med dosa, distanspendel DPE, DPM och DPT. L-kramla med ögla tillverkas i 4-5 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Val av längd på L-kramla med ögla, avgörs av isoleringstjocklek + luftspalt samt inmurningsdjup min. 40. I övrigt se bygelkramla.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Dimension/material kN Antal/pkt
L-Kramla med ögla 50 7602050-100 Ø 4 mm L=50 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 75 7602075-100 Ø 4 mm L=75 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 100 7602100-100 Ø 4 mm L=100 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 125 7602125-100 Ø 4 mm L=125 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 150 7602150-100 Ø 4 mm L=150 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-kramla med ögla 175 7602175-100 Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100
L-Kramla med ögla 200 7602200-100 Ø 4 mm L=175 mm SS EN 1.4401 (A4) 0,5 100

 

Inmurningskramla
Kramla E-H


Inmurningskramla

Inmurningskramlan används tillsammans med väggfästet i Murma universalkramla eller pendelkramla. Inmurningskramlan är skjutbar i höjdled vilket innebär att den tar upp de rörelser i vertikalled som kan uppkomma i en murad vägg. Inmurningskramlan tillverkas av rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

Sortiment
Beteckning artikelnr Ø mm A mått B mått C mått kN Antal/pkt
Kramla A 7305075 5 50 65 75 0,78 100
Kramla B 7305100 5 50 65 100 0,65 100
Kramla C 7304075 4 50 65 75 0,48 100
Kramla D 7304100 4 50 65 100 0,39 100
Kramla E 7304000 4 50 65 - 0,65 100
Kramla F 7306075 4 50 80 75 0,48 100
Kramla G 7304085 4 50 65 85 0,44 100
Kramla H 7305000 4 50 90 - 0,48 100
Kramla K 7314075 4 50 100 75 0,48 100
Kramla L 7305067 5 50 65 67 0,78 100
Kramla M 7305867 5 50 80 67 0,78 100
Kramla N 7305875 5 50 80 75 0,78 100
Kramla O 7304070 4 50 70 67 0,48 100
Kramla P 7314100 4 50 100 67 0,48 100
Kramla R 7304055 4 50 55 75 0,48 100
Kramla S 7304110 4 50 100 100 0,39 100
Kramla T 7304090 4 50 80 90 0,40 100
Kramla U 7304101 4 50 80 100 0,39 100
Kramla Special 7304852 4 50 80 52 0,54 100
Z-KramlaZ-kramla

Z-kramlan används för att förbinda 2 parallella murade väggar. Z-kramlan tillverkas av 4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.
Z-kramlan placeras vinkelrätt mot murverkets plan och muras in minst 40 mm.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Medger utrymme för isol. och luftspalt Rnd drag Rnd tryck Antal/pkt
Z-150 7400150-100 150 mm 70 mm 0,60   100
Z-175 7400175-100 175 mm 95 mm 0,60 0,40 100
Z-200 7400200-100 200 mm 120 mm 0,60 0,50 100
Z-225 7400225-100 225 mm 145 mm 0,60 0,45 100
Z-250 7400250-100 250 mm 170 mm 0,60 0,38 100
Z-275 7400275-100 275 mm 195 mm 0,60 0,31 100
Z-300 7400300-100 300 mm 220 mm 0,60 0,26 100
Z-350 7400350-100 350 mm 270 mm 0,60 0,19 100

I tabeller anges dimensionerande bärförmåga Rnd vid axialkraft för murkramlor. Kramlingen skall dock motsvara minst 3 kramlor / m2. Inom en strimla av 1 m bredd vid hörn, där muren avslutas, ökas det beräkningsmässigt erforderliga antalet kramlor med 50%. Vid hopmurade hörn utelämnas kramlor på ett avstånd av ca 0,5 m från hörn och inläggs hörnarmering, se broschyr "Murma Armering". För ytterligare information, se "Rätt Murat & Putsat", kap. 7, sid 156-157.

Dimensionerande bärförmåga Rnd (KN) vid axialkraft för inspända Z-kramlor vid skalmur med minst 85 mm tjocklek. För skalmur med nominell tjocklek mindre än 85 mm multipliceras tabellvärdena med reduktionsfaktorn 0,7.L-Kramla
Isolerbricka 75 mm


L-kramla

L-kramlan används för att förbinda 2 parallella murade väggar. L-kramlan tillverkas av 4 mm rostfri syrafast tråd SS EN 1.4401.

L-kramlan placeras vinkelrätt mot murverkets plan och muras in minst 40 mm i den ena väggdelen. Därefter trycks ev. isolering på och fixeras med bricka, därefter bockas den andra änden 90°, med hjälp av ett bockverktyg och muras in i den andra väggdelen minst 40 mm.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Längd Medger utrymme för isol. och luftspalt Rnd drag Rnd tryck Antal/pkt
L-150 7700150-100 150 20 mm 0,90 0,90 100
L-200 7700200-100 200 70 mm 0,90 0,90 100
L-250 7700250-100 250 120 mm 0,90 0,55 100
L-300 7700300-100 300 170 mm 0,90 0,30 100
L-350 7700350-100 350 220 mm 0,90 0,26 100
L-400 * 7700400-100 400 270 mm 0,90 0,19 100
Bricka 7500001   Ø 75 mm, slittsad, plast     100
BV 7701000   (bockverktyg)     1

* ej lagervara

I tabellen nedan anges dimensionerande bärförmåga Rnd vid axialkraft för murkramlor. Kramlingen skall dock motsvara minst 3 kramlor / m2. Inom en strimla av 1 m bredd vid hörn, där muren avslutas, ökas det beräkningsmässigt erforderliga antalet kramlor med 50%. Vid hopmurade hörn utelämnas kramlor på ett avstånd av ca 0,5 m från hörn och inläggs hörnarmering, se broschyr "Murma Armering", sid 5. För ytterligare information, se se "Rätt Murat & Putsat", kap. 7, sid 156-157.

Dimensionerande bärförmåga Rnd (KN) vid axialkraft för inspända L-kramlor vid skalmur med minst 85 mm tjocklek. För skalmur med nominell tjocklek mindre än 85 mm multipliceras tabellvärdena med reduktionsfaktorn 0,7.

 

Skruvbindare
Plugg 3 kant
Dorn till Skruvbindare


Skruvbindare

Skruvbindare används normalt för förankring av skalmur till trästomme. Skruvbindaren kan även användas i stomme av lättklinker/lättbetong men måste då kompletteras med lättbetongplugg, se nedan i tabell.

Skruva in pendeln med hjälp av monteringsdornet. Tryck på ev. isolering och fixera med bricka. Bocka minst 50 mm och därefter muras den in minst 40 mm i murverket.

Sortiment
Beteckning Artikelnr Medger utrymme för isolering och luftspalt Dimension/Material Antal/pkt
SKB 200 7706200 100 mm Ø 4 mm L=200 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 250 7706250 150 mm Ø 4 mm L=250 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 280 7706280 180 mm Ø 4 mm L=280 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 330 7706330 230 mm Ø 4 mm L=330 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
SKB 400 7706400 300 mm Ø 4 mm L=400 mm SS EN 1.4401 trägänga 250
Dorn 220 7706001   För montering i borrmaskin 1
Dorn 270 7706002   För montering i borrmaskin 1
Dorn 300 7706003   För montering i borrmaskin 1
Dorn 350 7706004   För montering i borrmaskin 1
Dorn 420 7706005   För montering i borrmaskin 1
Lättbetongplugg 2065109087   10x60 mm nylon 3-kant 100


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis